Coronavirus: verlenging fiscale steunmaatregelen

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze maatregelen worden verlengd tot 31 december 2020.

Ter herinnering, op het vlak van de bedrijfsvoorheffing gaat het om betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De onderneming die deze maatregelen wenst te genieten moest, per schuld en uiterlijk 30 juni 2020, een aanvraag indienen via e-mail of per brief, op het ogenblik van ontvangst van elk aanslagbiljet of elk betaalbericht.

Deze termijn wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

Voor meer informatie over de steunmaatregelen, raadpleeg onze infoflash van 11 maart 2020.

 

Bron: Bericht FOD Financiën, Update COVID 19: Verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden tot 31.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.