Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 31/03/2022 - 14:33
Laatste update: 16/03/2023 - 16:12

België heeft met zijn buurlanden overeenkomsten gesloten over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis. De toepassingsperiode van de overeenkomsten met Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk liep tot 31 maart 2022 en is, al dan niet stilzwijgend, verlengd tot 30 juni 2022.

Aangezien de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie grotendeels werden opgeheven in België en Duitsland betreft het de laatste verlenging van de overeenkomst tussen België en Duitsland.

Ter herinnering, in deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over thuiswerkdagen naar aanleiding van maatregelen genomen door de buitenlandse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden.

Meer info vindt u terug in onze infoflashes van 14 mei 2020 (Nederland), 19 mei 2020

(Duitsland), 29 mei 2020 (Luxemburg) en 6 juli 2020 (Frankrijk).

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over de overeenkomst gesloten tussen België en één van de buurlanden, contacteer onze Legal Partners via globalmobility@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bron: Bericht FOD Financiën, Dubbelbelastingverdrag België-Duitsland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de COVID-19 gezondheidscrisis.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.