Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

België heeft met zijn buurlanden overeenkomsten gesloten over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis. De overeenkomsten met Nederland, Luxemburg en Duitsland gelden tot 30 juni 2020. De bevoegde autoriteiten zijn overeengekomen om de toepassing ervan te verlengen tot en met 31 augustus 2020.

Ter herinnering, in deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over thuiswerkdagen naar aanleiding van maatregelen genomen door de buitenlandse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden.

Meer info vindt u terug in onze infoflashes van 14 mei 2020 (Nederland), 19 mei 2020

(Duitsland) en 29 mei 2020 (Luxemburg).

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over de overeenkomst gesloten tussen België en één van de buurlanden, contacteer onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bronnen: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van mei 2020 m.b.t. de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19, Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30.04.2020, Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19.05.2020 m.b.t. de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.