Coronavirus: verdere verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze Infoflashes van 13 mei en 30 juli 2020 informeerden we u over de maatregelen die de regering heeft genomen om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende deze gezondheidscrisis te bevriezen.

Een verdere verlenging van de periode waarin de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt bevroren voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen werd zopas goedgekeurd:

  • De periode waarin de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt bevroren, die aanvankelijk gepland was tot 30 juni en daarna tot 31 augustus 2020, is nu verlengd tot 30 september 2020.
  • De situatie waarin de volledig werkloze zich dus bevindt op 1 april 2020 wordt verlengd met 6 maanden (i.p.v. de aanvankelijk voorziene 3 maanden die daarna tot 5 maanden verlengd werden). De maanden april, mei, juni, juli en augustus 2020 waren al geneutraliseerd. September 2020 is nu ook geneutraliseerd.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 27 september 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 1 oktober 2020

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.