Coronavirus: toelichting bij de premie voor Brussel

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

In een vorige Infoflash gaven we een overzicht van de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het formulier om de premie aan te vragen is nu beschikbaar en er zijn ook meer details bekend over de premie zelf.

Eenmalige premie van € 4.000

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had een premie van € 4.000 aangekondigd voor bedrijven in bepaalde sectoren en € 2.000 voor de sector van het kappersbedrijf. De evolutie in de overheidsmaatregelen ter bestrijding van covid-19 heeft ook een weerslag op de betrokken bedrijven. De sector van het kappersbedrijf heeft nu ook recht op de premie van € 4.000.

Ondernemingen waarvan de NACE-code hieronder voorkomt, komen in aanmerking voor de premie van € 4.000 als ze minder dan 50 werknemers in voltijdse equivalenten tewerkstellen (per onderneming en niet per vestigingseenheid) en als ze gesloten zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen. Ook restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden en hotels hebben recht op de premie.

Erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen deze premie ook kunnen ontvangen.

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 5 vestigingseenheden. De maatschappelijke zetel kan buiten het Brussels Gewest gevestigd zijn.

U vindt hier het formulier voor het indienen van de premieaanvraag. De aanvraag moet vóór 18 mei 2020 online worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een attest van de bank worden gevoegd met betrekking tot de bedrijfsrekening en de laatste maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangifte van het bedrijf. Op het attest van de bank staat het volgende vermeld: de naam van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens en het rekeningnummer van het bedrijf.

Bedrijven die zich niet hebben gehouden aan de maatregelen die de overheid heeft genomen tot bestrijding van het coronavirus of die zich niet hebben gehouden aan de ordonnantie betreffende het toeristische logies komen niet in aanmerking voor deze premie.

Meer info?

Raadpleeg de website 1819.be, het informatie- en oriëntatieportaal voor Brusselse ondernemers.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Besluit bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.