Coronavirus: toelichting bij de compensatiepremie voor de RSZ-werkgeversbijdragen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 28 oktober hebben we u op de hoogte gebracht van de beslissing van de regering om aan de horeca, de evenementensector en de kermisattracties een vrijstelling toe te kennen van hun RSZ-werkgeversbijdragen voor het 3e kwartaal 2020 onder de vorm van een premie.

De Ministerraad van 6 november heeft beslist om deze maatregel uit te breiden tot andere sectoren.

Tot op vandaag is de wettekst nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze informatie zou dus eventueel nog kunnen wijzigen.

Bedoelde werkgevers

Deze maatregel is voor u van toepassing als u behoort tot een van de volgende sectoren en als u actief bent in het 3e kwartaal 2020.

Actief zijn in het 3e kwartaal 2020

Actief zijn in het 3e kwartaal 2020 betekent dat:

  • u ofwel een RSZ-aangifte heeft ingediend voor het 3e kwartaal 2020 met minstens één aangegeven werknemer;
  • u ofwel ten minste één arbeidsrelatie in Dimona open heeft voor een klassieke werknemer (OTH), een student (STU), een gelegenheidswerknemer (EXT) en/of een flexi-werknemer (FLX).

U kan deze maatregel niet genieten als u failliet bent verklaard of als uw RSZ-nummer vóór 1 oktober 2020 werd geschrapt.

Bedoelde sectoren

Afhankelijk van uw activiteit moet u een bepaalde RSZ-categorie en/of NACE-code hebben om toegang te hebben tot deze maatregel

Sectoren

RSZ-categorie

En/of

NACE-code

Horeca (PC 302) behalve de bedrijfsrestaurants (NACE-code 56290)

017, 317

-

-

Werkgevers die onder meerdere categoriekengetallen, waaronder 017 en/of 317, ingeschreven zijn en waarvoor de horeca-activiteiten bijkomstig zijn ten opzichte van de hoofdactiviteit, voor zover de activiteit die valt onder de horeca, voor klanten toegankelijk is

017/317 + een of meer andere

-

-

Discotheken, dancings en dergelijke

017/317

EN met NACE-code

56302

Evenementensector

-

-

82300

Uitvoerende kunsten

262/362/562/662/762/862

EN met NACE-code

90011 90012 90021 90022 90023 90029 90031 90032 90041 90042 55201 56101 56102 56301

Uitbaters van kermisattracties

-

-

93211

De pret- en dierenparken, de historische sites en monumenten en musea

095

OF met NACE-code

91020 91030 91041 93212 93292

Filmvertoning

-

-

59140

Sportsector

070/076/176

OF met NACE-code (behalve categorie 223)

77210 93110 93121 93122 93123 93124 93125 93126 93127 93128 93129 93130 93191 93192 93199

Reisbureaus

-

-

79110

Casino's, met uitzondering van zij die al in de categorieën 017 en 317 van de horeca opgenomen zijn

-

-

92000

Welzijnscentra

223

-

-

Autoscholen

-

-

85531

Kappers en schoonheidszorg

123

OF met NACE-code

96092

Dierenverzorging

-

-

96093 96094 96095

Garages en handel in voertuigen

-

-

45113 45193 45194 45320

Kleinhandel

-

-

47191 47192 47260 47410 47430 47512 47519 47540 47591 47592 47593 47594 47599 47630 47640 47650 47711 47712 47713 47714 47715 47716 47721 47722 47750 47770 47782 47783 47785 47786 47787 47788 47789 47791 47792 47793 47820 47890 47990

Toeristische logies, met uitzondering van zij die al in de categorieën 017/317 van de horeca opgenomen zijn

-

-

55202 55203 55204 55209 55300 55900

Buitenschoolse opleiding en verenigingen

262/362/762/862 (socio-cultureel)

EN met NACE-code

85207 85510 85520 85532 85591 85592 85593 85599 94200 94991 94992

Vorm van de financiële steun

Het bedrag van de premie stemt overeen met het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen aan de RSZ (d.w.z. min eventuele RSZ-verminderingen) en de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de studenten voor het 3e kwartaal 2020.

De premie wordt in 2 stappen berekend:

Berekening van de voorlopige premie

Er gebeurt een 1e berekening voor de werkgevers die actief waren in het 1e kwartaal 2020 en die nog steeds actief zijn in het 3e kwartaal 2020.

Deze berekening wordt gemaakt op basis van de netto patronale basisbijdragen aan de RSZ en de solidariteitsbijdrage voor studenten die u voor het 1e kwartaal 2020 hebt betaald.

Berekening van de definitieve premie

In januari 2021 zal een 2e berekening gebeuren op basis van de netto patronale basisbijdragen aan de RSZ en de solidariteitsbijdrage voor studenten die verschuldigd is voor het 3e kwartaal 2020.

Als het bedrag van de premie dat het resultaat is van de 2e berekening hoger is dan het bedrag dat het resultaat is van de 1e berekening, dan krijgt u een premietoeslag.

Als het bedrag van de premie dat het resultaat is van de 2e berekening lager is dan het bedrag dat het resultaat is van de 1e berekening, dan moet u niets terugbetalen aan de RSZ.

Opmerking: als u pas vanaf het 2e kwartaal 2020 actief bent, geniet u een premie op basis van de gegevens van het 3e kwartaal 2020.

Formaliteiten

Als werkgever moet u niets doen.

De RSZ zal het bedrag van de premie die u geniet rechtstreeks aanrekenen op uw RSZ-rekeningen.

U kan op de website van de RSZ nagaan of u deze premie geniet of kan genieten.

Indien u niet bent opgenomen in de lijst van begunstigden die de RSZ heeft opgesteld (onder voorbehoud van publicatie van de wettekst) en die op deze website kan worden geraadpleegd, maar u meent dat u aan de vereiste voorwaarden voldoet, dan kan u een aanvraag indienen via het onlineformulier.

U ontvangt dan een e-mail van de RSZ in uw e-box om u te informeren over het bedrag van dit voordeel.

 

Bron: RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.