Coronavirus: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Door de coronavirus-epidemie in China hebben veel ondernemingen daar tijdelijk hun activiteiten opgeschort.

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat sommige werknemers van Belgische ondernemingen die zich bevoorraden in China, niet meer in staat zullen zijn om hun arbeidsprestaties normaal te verrichten. De toevoer is immers niet langer verzekerd.

In principe kunnen die werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten.

De minister van Werk, Nathalie Muylle, heeft in een persmededeling van 6 februari 2020 verklaard dat die tijdelijke onmogelijkheid om bepaalde werknemers tewerk te stellen als overmacht kan worden gekwalificeerd.

De werkgever moet dan bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor zijn vestigingsplaats een dossier indienen. In dat dossier moet het bewijs worden geleverd van de overmacht en van de link tussen het coronavirus en de overmacht.

In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (bv. wanneer de klantenportefeuille van de onderneming daalt).

De formaliteiten die hiervoor moeten worden vervuld, worden beschreven op de website van de RVA.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de site van de FOD WASO : "Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen".

Bron: persmededeling van N. Muylle van 6 februari 2020.