Coronavirus: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Door de coronavirus-epidemie in China hebben veel ondernemingen daar tijdelijk hun activiteiten opgeschort.

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat sommige werknemers van Belgische ondernemingen die zich bevoorraden in China, niet meer in staat zullen zijn om hun arbeidsprestaties normaal te verrichten. De toevoer is immers niet langer verzekerd.

In principe kunnen die werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten.

De minister van Werk, Nathalie Muylle, heeft in een persmededeling van 6 februari 2020 verklaard dat die tijdelijke onmogelijkheid om bepaalde werknemers tewerk te stellen als overmacht kan worden gekwalificeerd.

De werkgever moet dan bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor zijn vestigingsplaats een dossier indienen. In dat dossier moet het bewijs worden geleverd van de overmacht en van de link tussen het coronavirus en de overmacht.

In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (bv. wanneer de klantenportefeuille van de onderneming daalt).

De formaliteiten die hiervoor moeten worden vervuld, worden beschreven op de website van de RVA.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de site van de FOD WASO : "Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen".

Bron: persmededeling van N. Muylle van 6 februari 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.