Coronavirus: tijdelijke opschorting schulden van particulieren

Auteur: Legal Knowledge (-)
Datum:

Vanaf 24 december 2020 zullen particulieren een tijdelijke opschorting van hun schulden genieten.

Opschorting van de uitvoerende beslagen

Van 24 december 2020 tot 31 januari 2021 worden de uitvoerende beslagen voor particulieren opgeschort.

Deze opschorting is van toepassing op uitvoerende beslagen op roerende goederen (met name geldsommen). Het beslag op onroerende goederen waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft, wordt eveneens opgeschort.

Deze opschorting is van toepassing op zowel nieuwe als lopende beslagen.

Opgelet! De bewarende beslagen op geldsommen en de overdrachten van loon bedoeld in hoofdstuk VI van de loonbeschermingswet van 12 april 1965 worden eveneens opgeschort.

Uitzonderingen

De opschorting is niet van toepassing op bepaalde schulden:

  • Alimentatievorderingen;
  • Verbintenissen tot betaling van een som in strafzaken;
  • Invorderingen ingevolge een fiscale of sociale fraude;
  • Fiscale kennisgevingen zodat de Schatkist een wettelijke hypotheek kan nemen.

Daarnaast kan de schuldenaar ook instemmen met het beslag of de voortzetting ervan.

Bron: wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S., 24.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.