Coronavirus: tijdelijk werklozen weer aan het werk in cruciale sectoren

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Wanneer een werknemer die in het kader van de Covid-19-crisis tijdelijk werkloos is gesteld, het werk tijdelijk hervat bij een andere werkgever die tot een cruciale sector behoort, dan zal hij, ondanks die tewerkstelling, zijn werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, maar tot 75%.

Dit stelsel is enkel van toepassing voor de periode van 1 maart 2021 tot 30 juni 2021.

Deze maatregel bestond al voor de werkhervatting in een vitale sector of in de zorgsector en het onderwijs. Hij geldt nu tijdelijk ook voor de cruciale sectoren.

Ter herinnering, de cruciale sectoren zijn “de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking als bedoeld in het raam van de door de minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.”

Bron: Koninklijk Besluit van 28 maart 2021 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren BS 31.03.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.