Coronavirus: telewerk verplicht!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Zoals aangekondigd tijdens het Overlegcomité van 30 oktober 2020 wordt telethuiswerk verplicht.

Voor wie?

Telethuiswerk is verplicht:

  • in alle ondernemingen, alle verenigingen en alle diensten;
  • voor alle personeelsleden;

tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie, of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen geen ‘terugkeermomenten’ meer organiseren.

Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden.

Wat indien het telewerk niet wordt toegepast?

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, moeten de passende preventiemaatregelen worden genomen:

  • in de ondernemingen, verenigingen en diensten: om de maximale naleving van de regels van de social distancing te garanderen;
    Opgelet! Bovendien moet de werkgever aan de werknemers die niet kunnen telethuiswerken, een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
  • in de handelszaken, (private en publieke) bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten): om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

Bron: ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit  van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 1 november 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.