Coronavirus: subsidies voor de Vlaamse kinderopvang (PC 331)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

De maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook een grote impact in de sector van de kinderopvang. Zowel voor de organisatoren van deze kinderopvang als voor de ouders die er gebruik van maken.

Enerzijds wordt er aan de ouders gevraagd om hun kinderen zo veel mogelijk thuis te houden, maar anderzijds moet de kinderopvang gegarandeerd blijven voor kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

In dit kader werd er beslist dat de gezinnen die hun kinderen thuis houden en dus niet naar de opvang sturen, geen bijdrage meer moeten betalen voor deze afwezigheidsdagen.
Dit leidt echter tot een aanzienlijke daling van de aanwezige kindjes en heeft een grote financiële impact voor de organisatoren van de kinderopvang.

Daarom kent de Vlaamse Regering nu een compensatie toe.

Voor wie ?

Alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters:

  • waar de ouders niet betalen voor afwezigheidsdagen;
  • die open blijven of beschikbaar zijn om de kinderopvang te verzekeren;

Uitzondering: Wanneer u de opvang moet sluiten wegens overmacht kan u toch nog genieten van de compensatiesubsidies (bv. wanneer alle medewerkers besmet zijn met het virus, voor opvang die is gevestigd in een woonzorgcentrum en dus moet sluiten naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad …).

  • en waarvan de medewerkers in dienst en beschikbaar blijven en hun loon (of vergoeding) blijven ontvangen.
    D.w.z. dat er voor de werknemers geen beroep kan worden gedaan op tijdelijke werkloosheid.
    Opmerking: Wanneer u uw opvang toch al had gesloten en een aanvraag tijdelijke werkloosheid had gedaan, kan u opnieuw van de subsidie genieten vanaf de heropening.

Belangrijk om te onthouden is dus dat u om recht te hebben op de compensatiesubsidie uw werknemers in dienst moet houden en hun loon moet blijven uitbetalen.

De subsidie kan niet gecumuleerd worden met het systeem van tijdelijke werkloosheid of een andere Vlaamse of federale tegemoetkoming.

Hoeveel?

Het bedrag van de subsidie verschilt naargelang het type opvang en wordt toegekend per afwezigheidsdag (= een dag waarop het gezin opvang had besteld en het kind afwezig was):

 

Groepsopvang

Gezinsopvang

Opvang met vrije prijs

27 EUR

17,5 EUR

Opvang met inkomenstarief

20 EUR

17,50 EUR (voor zelfstandige gezinsopvang)

Opvang met inkomenstarief met onthaalouders sui generis of in werknemersstatuut

18,50 EUR

18,50 EUR

Bovenstaande bedragen worden geproratiseerd naargelang het om een volle, halve of 1/3de afwezigheidsdag gaat.

Hoe aanvragen?

De wijze van aanvragen en uitbetalen verschilt naargelang het type opvang. De subsidie wordt toegekend door Opgroeien Regie (Kind & Gezin).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze premie kan u terecht op de website van Kind & Gezin.

 

Bron :

  • Snelinfo Kind & Gezin van 25 maart 2020: compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang;
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.