Coronavirus: stand van zaken over tijdelijke werkloosheid

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

We communiceerden reeds over de nieuwe eenvoudige “coronaprocedure”, beslist in de Ministerraad van 20 maart. De recent gepubliceerde instructie van de RVA drijft de vereenvoudiging nog verder: voor de werkgever wordt de procedure beperkt tot de maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen. Een nieuwe stand van zaken.

Tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis wordt per definitie beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode 13 maart tot en met 5 april 2020,  en verder tot 30 juni 2020 voor zover de regering de noodtoestand verlengt.

In deze periode wordt de procedure zoveel mogelijk versoepeld, voor zowel arbeiders als bedienden:

  • De verplichting om een elektronische aanvraag tijdelijke werkloosheid te doen, vervalt;
  • De uitbetalingsinstellingen zullen de werknemer vergoeden volgens de gunstige regels van werkloosheid overmacht corona op basis van de melding overmacht corona in de ASR scenario 5 (WECH005). Er wordt in deze situatie niet gecontroleerd of er een elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid is gebeurd. Als er een aangifte economische reden is ingediend, wordt die automatisch omgezet naar werkloosheid  overmacht;
  • De verplichting om controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) af te leveren vervalt voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona);
  • De verplichting om het validatieboek in te vullen vervalt voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona);
  • De ASR uitkeringsaanvraag scenario 2  (ASR WECH002) is niet meer verplicht;
  • Overmacht ingevolge corona wordt aanvaard op basis van de maandelijkse ASR scenario 5 (WECH005),  op voorwaarde dat de werkloosheidsdagen zijn aangeduid als overmacht en “corona” is ingevuld als reden van de werkloosheid;  
  • De overheid vraagt de ASR scenario 5 voor maart zo snel mogelijk in te dienen, zodat de uitbetalingsinstellingen snel het dossier kunnen starten en het voorschot dat de regering heeft beloofd, uitbetalen. Dit betekent dat de werkgevers zo snel mogelijk hun loonopdracht voor maart 2020 moeten bezorgen aan hun sociaal secretariaat;
  • De werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling het nieuw formulier C3.2.-WERKNEMER-CORONA indienen (beschikbaar via de websites van de uitbetalingsinstellingen).

De RVA betaalt een complement van 5,63 € per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 2 februari 2020 (hier wordt de begindatum vervroegd) tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Een afzonderlijk KB zal deze gelijkstelling regelen.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.