Coronavirus: staakt-het-vuren verlengd

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Zoals we in een vorige Infoflash vermeldden, heeft de regering een moratorium ingesteld op de schulden van ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de pandemie.

Deze ademruimte schort bepaalde verplichtingen met betrekking tot hun schulden tijdelijk op. Dit moratorium was oorspronkelijk van kracht van 24 april tot 17 mei. Het werd verlengd tot 17 juni 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, B.S. 13.05.2020.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.