Coronavirus: staakt-het-vuren verlengd

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Zoals we in een vorige Infoflash vermeldden, heeft de regering een moratorium ingesteld op de schulden van ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de pandemie.

Deze ademruimte schort bepaalde verplichtingen met betrekking tot hun schulden tijdelijk op. Dit moratorium was oorspronkelijk van kracht van 24 april tot 17 mei. Het werd verlengd tot 17 juni 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, B.S. 13.05.2020.