Coronavirus: soepele procedure werkloosheid tot 31 mei!

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De RVA meldt dat de soepele regels bij tijdelijke werkloosheid corona zullen verlengd worden tot 31 mei 2020, ingevolge een beslissing van de Minister van Werk.

Sinds 13 maart is de procedure tijdelijke werkloosheid wegens corona herleid tot een absoluut minimum. Het volstaat om voor werkloze werknemers de maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen (ASR scenario 5) in te dienen met aanduiding van de werkloosheid als “overmacht” en motivatie corona.  De klassieke voorgaande stappen vervallen, met name de melding van de schorsing bij de RVA en de uitkeringsaanvraag per werknemer (ASR scenario 2).

De soepele procedure was oorspronkelijk gekoppeld aan de (opeenvolgende) periodes van lockdown, en was dus gegarandeerd tot 19 april. Dat zorgde voor onzekerheid bij veel ondernemingen, omdat ze hun normale activiteit na de lockdown slechts geleidelijk kunnen hervatten en dus langer beroep zullen doen op tijdelijke werkloosheid. De verlenging komt tegemoet aan deze bekommernis, althans tot 31 mei.

Bron: bericht website RVA. Nog geen reglementaire teksten beschikbaar.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.