Coronavirus: soepele procedure werkloosheid tot 30 juni

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De RVA meldt dat de vereenvoudigde procedure bij tijdelijke werkloosheid corona verlengd wordt tot 30 juni 2020, ingevolge een beslissing van de Minister van Werk.

Sinds 13 maart is de procedure tijdelijke werkloosheid wegens corona herleid tot een absoluut minimum. Het volstaat om voor werkloze werknemers de maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen (ASR scenario 5) in te dienen met aanduiding van de werkloosheid als “overmacht” en motivatie corona.  De klassieke voorgaande stappen vervallen, met name de melding van de schorsing bij de RVA en de uitkeringsaanvraag per werknemer (ASR scenario 2).

Die soepele procedure is nu gegarandeerd tot 30 juni.

 

Bron: bericht website RVA.