Coronavirus: soepele procedure werkloosheid tot 30 juni

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De RVA meldt dat de vereenvoudigde procedure bij tijdelijke werkloosheid corona verlengd wordt tot 30 juni 2020, ingevolge een beslissing van de Minister van Werk.

Sinds 13 maart is de procedure tijdelijke werkloosheid wegens corona herleid tot een absoluut minimum. Het volstaat om voor werkloze werknemers de maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen (ASR scenario 5) in te dienen met aanduiding van de werkloosheid als “overmacht” en motivatie corona.  De klassieke voorgaande stappen vervallen, met name de melding van de schorsing bij de RVA en de uitkeringsaanvraag per werknemer (ASR scenario 2).

Die soepele procedure is nu gegarandeerd tot 30 juni.

 

Bron: bericht website RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.