Coronavirus: RSZ - verlengde toekenning bureauvergoeding

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Welke vergoeding kunt u toekennen aan uw werknemers die als een gevolg van de overheidsmaatregelen voor Covid-19 enige tijd volledig thuis zullen werken?

Bureauvergoeding

De RSZ breidt de mogelijkheid uit om uw telewerkers een bureauvergoeding toe te kennen als onkostenvergoeding.

Deze bureauvergoeding van 126,94 euro per maand, die de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein kantoormateriaal, ... dekt, kan zonder socialezekerheidsbijdragen worden toegekend aan alle werknemers die thuis werken, zelfs aan werknemers die niet thuis werkten voor de Covid-19-maatregelen en voor wie u geen formele telewerkovereenkomst hebt gesloten.

Vergoeding voor professioneel gebruik door de werknemer van zijn eigen materiaal

Naast deze vergoeding kunt u ook de volgende kosten terugbetalen:

  • Gebruik door de werknemer van zijn eigen PC: een vast bedrag van maximaal 20 EUR per maand wordt aanvaard
  • Gebruik door de werknemer van zijn eigen internetverbinding: een vast bedrag van maximaal 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als de werknemer andere uitgaven moet betalen (gebruik van zijn eigen telefoon, aankoop van een scherm of scanner, ...), kunt u die ook terugbetalen. Hiervoor bestaat er geen vast bedrag, de terugbetaling moet gebeuren op basis van de werkelijke kosten.

Opmerking

Indien u vóór de Covid-19-maatregelen de kosten van uw telewerkers terugbetaalde op basis van 10% van het brutoloon voor thuiswerk zoals voorzien in de telewerkovereenkomst, mag u deze vergoeding verder blijven betalen volgens hetzelfde principe voor de pro rata zoals voorzien in de telewerkovereenkomst (bv. 10% van 2/5e van het maandloon als er 2 dagen telewerk in de overeenkomst was vastgelegd).

Een vergoeding van 10 % van het totale brutoloon kan dus niet worden aanvaard voor werknemers die tijdelijk volledig thuis werken in het kader van de Covid-19-maatregelen en die zich niet in een thuiswerksituatie bevinden zoals bepaald in titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, noch in een telewerksituatie in de eigenlijke zin van het woord.

Er kan een vergoeding van 126,94 EUR worden toegekend in plaats van de 10 % pro rata van het maandloon, mocht dit bedrag lager zijn.

Raadpleeg onze Infoflash van 20 maart 2020 over het fiscale stelsel van de telewerkvergoeding.

Bron: www.socialsecurity.be