Coronavirus: RSZ: telewerken blijft zonder gevolgen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In vorige infoflashes uit 2020 lieten we u weten dat de toevlucht tot telewerk tijdens deze gezondheidscrisis geen impact heeft op de wetgeving die op het vlak van sociale zekerheid van toepassing is.

Deze maatregel wordt verlengd tot 30 juni 2022.

Voor fiscale informatie over dit onderwerp kan u onze infoflash van 23 december 2021 raadplegen.

Bron: www.international.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.