Coronavirus: RSZ-provisies en bijzonder afbetalingsplan 1e en 2e kwartaal 2021

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De RSZ informeert ons op haar website over de verlenging van twee steunmaatregelen voor het 1e en 2e kwartaal 2021.

Zo zullen er geen sancties worden opgelegd wanneer de provisies voor het 1e en 2e kwartaal 2021 niet worden betaald.

Via de website van de RSZ zal u ook een minnelijk afbetalingsplan (bijzonder afbetalingsplan) kunnen aanvragen voor de bijdragen die worden aangegeven voor het 1e en 2e kwartaal 2021 evenals voor de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie (vakantiejaar 2020). Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan en het met de RSZ overeengekomen minnelijke afbetalingsplan wordt nageleefd, zullen er geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en verwijlinteresten worden aangerekend. Deze maatregel die van kracht was voor de 4 kwartalen van 2020 wordt dus verlengd voor het 1e en 2e kwartaal van 2021 (zie onze infoflashes van 12 maart 2020 en 23 oktober 2020).

Deze twee maatregelen zijn vandaag nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.