Coronavirus: RSZ, premie voor de compensatie nu ook voor toeleveranciers

Auteur: Anne Ghysels (Legal expert)
Datum:

De premie voor de compensatie die beschikbaar is voor de werkgevers in sectoren die als gevolg van de gezondheidscrisis gedwongen zijn te sluiten, is nu uitgebreid naar de toeleveranciers van deze werkgevers.

Wat verstaan we onder ‘toeleveranciers’?

Om toegang te krijgen tot deze premie voor de compensatie moet u:

 1. een werkgever zijn uit de privésector.
 2. rechtstreekse toeleverancier zijn van bedrijven die verplicht hebben moeten sluiten voor het publiek (de betrokken sectoren kunt u raadplegen in onze infoflash van 13 november 2020)

U moet in 2019 een omzet hebben behaald die voor minstens 20% resulteerde uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven die verplicht moesten sluiten. Als u in 2020 uw activiteiten hebt aangevat, moet u in 2020 een omzet behalen die voor minstens 20% resulteert uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven.

3. nog steeds actief zijn op het einde van het 3de kwartaal 2020 (d.w.z. 30 september 2020);

De RSZ onderscheidt 2 categorieën van toeleveranciers:

U bent btw-plichtig en u doet een periodieke btw-aangifte:

U moet aan twee voorwaarden voldoen:

 1. een omzet hebben behaald die voor minstens 20% resulteerde uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven die verplicht moesten sluiten. Als u in 2020 uw activiteiten hebt aangevat, moet u in 2020 een omzet behalen die voor minstens 20% resulteert uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven.
 2. in het 2de kwartaal 2020 een effectieve daling van minstens 65% van de omzet hebben, resulterend uit verrichtingen die in kader 2 moeten worden opgenomen van uw btw-aangifte van het 2de kwartaal 2020 ten opzichte van de omzet, resulterend uit diezelfde verrichtingen die in uw btw-aangifte voor het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020 moesten worden opgenomen;

OF in het 4de kwartaal 2020 een effectieve daling van minstens 65% van de omzet hebben, resulterend uit verrichtingen die in kader 2 moeten worden opgenomen van uw btw-aangifte ten opzichte van de omzet, resulterend uit diezelfde verrichtingen die in uw btw-aangifte voor het 4de kwartaal 2019 of het 3de kwartaal 2020 moesten worden opgenomen.

U bent btw-plichtig en u doet geen periodieke btw-aangifte of u bent niet btw-plichtig:

U moet aan twee voorwaarden voldoen:

 1. een omzet hebben behaald die voor minstens 20% resulteerde uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven die verplicht moesten sluiten. Als u in 2020 uw activiteiten hebt aangevat, moet u in 2020 een omzet behalen die voor minstens 20% resulteert uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze bedrijven.
 2. in het 2de kwartaal 2020 een daling hebben van minstens 65% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa ten opzichte van het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020;

OF In het 4de kwartaal 2020 een daling hebben van minstens 65% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa ten opzichte van het 4de kwartaal 2019 of het 3de kwartaal 2020.

Uw Payroll Consultant kan u helpen bij het bepalen van het bedrag van de loonsom voor de betreffende kwartalen. Neem gerust contact met hem op.  

Bedrag van de premie voor de compensatie?

U hebt recht op deze premie voor al uw werknemers.

Het bedrag van de premie stemt overeen met het hoogste bedrag van de twee:

 • het bedrag van de basisbijdrage aan de RSZ (na aftrek van de eventuele vermindering van de bijdragen) voor het 1ste kwartaal van 2020 en de solidariteitsbijdrage die u verschuldigd bent voor het 1ste kwartaal voor studentenarbeid;
 • het bedrag van de basisbijdrage aan de RSZ (na aftrek van de eventuele vermindering van de bijdragen) voor het 3de kwartaal van 2020 en de solidariteitsbijdrage die u verschuldigd bent voor het 3de kwartaal voor studentenarbeid.

Het bedrag van de premie wordt niet aan u uitbetaald, maar wordt afgetrokken van de bedragen die u aan de RSZ verschuldigd bent:

 • voor het 1ste kwartaal 2021 als u de premie hebt aangevraagd op basis van een daling van de omzet of de loonmassa voor het 2de kwartaal 2020
 • voor het 2de kwartaal 2021 als u de premie hebt aangevraagd op basis van een daling van de omzet of de loonmassa voor het 4de kwartaal 2020

en vervolgens, indien van toepassing, de andere bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn met eerst een toerekening op de oudste schuld.

Indien er na toerekening een saldo overblijft, kunt u de RSZ om de uitbetaling ervan verzoeken. Doet u dat niet, dan gaat dit saldo niet verloren, maar zal het worden aangewend voor de eerstvolgende bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn.

Hoe moet u deze premie aanvragen?

U moet uw aanvraag indienen:

 • vóór 15 januari 2021 als u de premie aanvraagt op basis van een daling van uw omzet of uw loonmassa van het 2de kwartaal van 2020 ten opzichte van het 2de kwartaal van 2019 of het 1ste kwartaal van 2020
 • vóór 15 februari 2021 als u de premie aanvraagt op basis van een daling van uw omzet of uw loonmassa van het 4de kwartaal van 2020 ten opzichte van het 4de kwartaal van 2019 of het 3de kwartaal van 2020

via een online formulier in de online toepassing van de RSZ. U moet hierop aangeven dat u aan de vereiste voorwaarden voldoet om hier recht op te hebben

De RSZ zal u informeren of u recht hebt op de premie en van het bedrag van de premie.

Als u recht hebt op deze premie (premie voor de compensatie toeleverancier), maar u reeds de premie voor de compensatie hebt gekregen waarvan sprake in onze infoflash van 13 november 2020 (premie voor de compensatie van sluiting), zal de RSZ de 2 bedragen vergelijken. Het bedrag van de premie 'toeleverancier' zal gelijk zijn aan het verschil tussen de premie 'sluiting' en de premie 'toeleverancier'.

Bron: www.socialsecurity.be; koninklijk besluit van 16 december 2020 tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 betreffende de steunmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie, B.S. 21.12.2020

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.