Coronavirus: RSZ: gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Voor gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector gelden bijzondere regels voor het berekenen van hun RSZ-bijdragen. Deze worden niet berekend op basis van hun reële brutoloon, maar op basis van een dagelijks forfait.

De gelegenheidswerknemers in deze verschillende sectoren maken per kalenderjaar aanspraak op een maximumaantal dagen die het recht te openen op dit voordelige stelsel van RSZ-bijdragen.

Omwille van de epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid.

Concreet komt dit erop neer dat:

  • het maximumaantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
  • het maximumaantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130
  • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem. 

Alleen het maximum aantal toegestane dagen wordt gewijzigd. De andere regels blijven ongewijzigd.

Bron: www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.