Coronavirus: RSZ: bijzondere afbetalingsplannen verlengd

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Ministerraad van 17 november 2021 heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de tijdelijke steunmaatregelen betreffende het uitstel van betaling van de door bepaalde werkgevers verschuldigde RSZ-bijdragen verlengt voor het 4e kwartaal 2021.

Deze maatregel werd in 2020 genomen en werd al verschillende keren verlengd tot het 3e kwartaal van 2021. Gezien de aanhoudende gezondheidscrisis wordt deze maatregel opnieuw verlengd tot het 4e kwartaal van 2021.

Het specifieke aan dit (zogenaamd ‘bijzondere’) afbetalingsplan dat tijdens de coronacrisis ingevoerd werd, is dat er geen sancties worden toegepast, mits de modaliteiten nageleefd worden.

Dit afbetalingsplan moet worden aangevraagd op de website van de RSZ. U moet het aanvraagformulier invullen. In het vak ‘Uw motivatie’ moet u toelichten op welke manier uw onderneming financieel is getroffen door het coronavirus.

 

Bron: Ministerraad van 17 december 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.