Coronavirus: overzicht van de verschillende systemen van tijdelijke werkloosheid

Auteur: Elien De Clercq (Legal Expert)
Datum:

Om ondernemingen de kans te geven om sneller in te spelen op de gevolgen van de corona-pandemie op de werkvloer, heeft de RVA aan de reeds bestaande systemen van tijdelijke werkloosheid enkele versoepelingen aangebracht.

Deze versoepelingen zijn tijdelijk van kracht en kunnen niet door alle ondernemingen toegepast worden. Zo kunnen sinds 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 enkel de zwaar getroffen ondernemingen en sectoren nog verder gebruik maken van de soepele corona-werkloosheid overmacht. Ondernemingen die niet tot die categorie behoren, kunnen een beroep doen op de klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (met enkele overgangsbepalingen) of overmacht.

Wij willen u via deze tabel een overzicht geven van de verschillende systemen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische redenen die op vandaag bestaan.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.