Coronavirus: opschorting schulden van particulieren

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Sinds 24 april loopt voor ondernemingen een staakt-het-vuren voor hun schulden. Vanaf 30 mei 2020 zullen ook particulieren een opschorting van hun schulden genieten.

Opschorting van de uitvoerende beslagen

Van 30 mei 2020 tot 17 juni 2020 worden de uitvoerende beslagen voor particulieren geschorst. In tegenstelling tot ondernemingen moeten particulieren niet aantonen dat hun financiële problemen door de huidige crisis zijn veroorzaakt.

Deze opschorting is van toepassing op uitvoerende beslagen op roerende goederen (met name geldsommen) en onroerende goederen, behalve diegene waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft. Ze heeft zowel op nieuwe als lopende beslagen betrekking. Bewarende beslagen op geldsommen worden ook opgeschort. 

Uitzonderingen

De opschorting van beslagen is niet van toepassing op bepaalde schulden:

  • Alimentatievorderingen;
  • Verbintenissen tot betaling van een som in strafzaken;
  • Invorderingen ingevolge een fiscale of sociale fraude;
  • Fiscale kennisgevingen zodat de Schatkist een wettelijke hypotheek kan nemen.

Daarnaast kan de schuldenaar ook instemmen met het beslag of de voortzetting ervan.

 

Bron: Wet van 20.05.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), B.S. 29.05.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.