Coronavirus: opschorting schulden van particulieren

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Sinds 24 april loopt voor ondernemingen een staakt-het-vuren voor hun schulden. Vanaf 30 mei 2020 zullen ook particulieren een opschorting van hun schulden genieten.

Opschorting van de uitvoerende beslagen

Van 30 mei 2020 tot 17 juni 2020 worden de uitvoerende beslagen voor particulieren geschorst. In tegenstelling tot ondernemingen moeten particulieren niet aantonen dat hun financiële problemen door de huidige crisis zijn veroorzaakt.

Deze opschorting is van toepassing op uitvoerende beslagen op roerende goederen (met name geldsommen) en onroerende goederen, behalve diegene waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft. Ze heeft zowel op nieuwe als lopende beslagen betrekking. Bewarende beslagen op geldsommen worden ook opgeschort. 

Uitzonderingen

De opschorting van beslagen is niet van toepassing op bepaalde schulden:

  • Alimentatievorderingen;
  • Verbintenissen tot betaling van een som in strafzaken;
  • Invorderingen ingevolge een fiscale of sociale fraude;
  • Fiscale kennisgevingen zodat de Schatkist een wettelijke hypotheek kan nemen.

Daarnaast kan de schuldenaar ook instemmen met het beslag of de voortzetting ervan.

 

Bron: Wet van 20.05.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), B.S. 29.05.2020.