Coronavirus: Nieuwe maatregelen voor het overbruggingsrecht

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Partena Professional staat meer dan ooit aan uw zijde!

Ontdek ons dossier "Coronavirus"

UPDATE 27/03/2020 - 14:00

De Commissie Sociale Zaken heeft op  dinsdag 17 maart de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken (derde pijler overbruggingsrecht) naar aanleiding van het coronavirus COVID-19.

Het overbruggingsrecht in het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen zullen toegekend worden voor de maanden maart en april 2020.

We onderscheiden 2 verschillende activiteiten voor de toepassing van deze maatregelen :

1. De Zelfstandigen waarvan de activiteiten beperkt zijn in het kader van de dringende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te bestrijden, hebben automatisch recht op de overbruggingsuitkering voor de maanden maart en april 2020.
 

Over welke activiteiten gaat het ?

 • De horeca, maar ook de uitbaters die blijven werken (afhaalgerechten ea);

 • De hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten;
 • De handelszaken die enkel in het weekend hun deuren moesten sluiten;
 • De kappers;
 • Elke andere activiteit die wordt beïnvloed door gezondheidsmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zoals activiteiten van particuliere of openbare aard, van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.
 • Specifiek geval: boekhandels hebben, zonder voorwaarde, recht op de uitkering van de maand maart, maar voor de maand april moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken (cf. punt 2 hieronder). Dit betekent dus dat voor de maand april een nieuwe aanvraag overbruggingsrecht moet ingediend worden.

Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

U heeft automatisch recht op de volledige uitkering voor de maanden maart en april 2020 (ofwel 2 keer 1.291,69 euro ofwel 1.614,10 euro indien u personen ten laste heeft.

2. De andere sectoren

 

De zelfstandigen die gedwongen werden hun activiteiten te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen voor zover ze in elk van  deze maanden voorkomen en naar aanleiding van het coronavirus COVID-19,  kunnen aanspraak maken op de volledige uitkering voor de maanden maart en april 2020.

De onderbreking moet volledig zijn.

Het betreft o.a. met name :

 •  De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken door het ontbreken van werknemers omdat ze in quarantaine werden geplaatst;
 • Alle zelfstandige zorgberoepen die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen;
 • Bedrijfsleiders of bestuurders die hun onderneming volledig moeten sluiten door de maatregelen voor het coronavirus of die minstens 7 opeenvolgende dagen moesten sluiten, ook indien zij nog een bezoldiging ontvangen van de vennootschap (met inbegrip van voordelen van alle aard); 
 • Onderbroken leveringen;
 • Een sterke daling van de activiteit (minder reserveringen, verminderde bezettingsgraad, toename van annuleringen, enz.) waardoor de zaak niet meer rendabel is om open te houden.

Indien u beslist om vrijwillig uw activiteit te onderbreken omdat de klanten wegblijven naar aanleiding van de epidemie van het coronavirus en het niet meer rendabel is om uw zaak open te houden dan kan u genieten van het overbruggingsrecht.

In dit geval dient uw aanvraag vergezeld te zijn van een verklaring op eer.

Deze maatregel is van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep, de meewerkende echtgenoten met een maxistatuut en de zelfstandigen in bijberoep voor zover dat hun wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= een minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

Versoepeling van de voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht

 

Er gelden voor deze tijdelijke maatregelen bijkomende specifieke versoepelingen op de normale regels van het overbruggingsrecht.

 • Er wordt niet meer vereist zelfstandige in hoofdberoep te zijn sedert meer dan 4 kwartalen, noch 4 kwartaalbijdragen effectief betaald te hebben.
 • De voorwaarde om in België zijn hoofdverblijfplaats te hebben, is bij wijze van uitzondering niet langer vereist in het kader van deze tijdelijke crisismaatregel, op voorwaarde dat de betrokken zelfstandigen hun sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in België verschuldigd zijn.
 • Het overbruggingsrecht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige reeds in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (afhankelijk van het geval 12 maanden of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.
 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

De andere voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht blijven ongewijzigd.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Wij houden u op de hoogte indien deze tijdelijke maatregelen verlengd worden (voorbeeld :tot het einde van de maand mei).