Coronavirus: Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

In een vorige infoflash gaven we reeds toelichting bij het Vlaamse Beschermingsmechanisme, waarbij een premie kan aangevraagd worden voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen tussen 1 augustus en 30 september.

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering nu beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Voor wie ?

Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt ten gevolge van de coronamaatregelen beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme.

Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. De omzet wordt vergeleken met de omzet exclusief BTW van dezelfde periode in 2019.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.

Worden uitgesloten:

 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
 • Holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen met achterstallige schulden bij VLAIO naar aanleiding van terugvordering van corona-premies;
 • Ondernemingen die op 1 oktober 2020 nog niet opgestart waren.

Voorwaarden

 • De onderneming zal een omzetverlies van 60% moeten aantonen binnen de referentieperiode.
  • Uitzondering: ondernemingen van Horeca moeten dit omzetverlies niet aantonen!
 • Enkel ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de corona hinderpremie, hetzij de corona compensatiepremie komen in aanmerking (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet)
 • Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de referteperiodeperiode van 1 oktober tot 18 november 2020 komen in aanmerking voor de subsidie, tenzij de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van coronavirusmaatregelen of ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting.
 • De ondernemingen moeten opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.

Uitzondering voor de Horeca:

Uitbaters van cafés en restaurants[1] die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.

Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief BTW, met een maximale subsidie van € 7.500 voor ondernemingen met maximum 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Hoeveel?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief BTW tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep[2] krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • o € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • o € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 EN voor cafés en restaurants:
  • o € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • o € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Voor zelfstandigen in bijberoep wordt deze maximale steun gehalveerd.

Voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden[3] en verplicht zijn een witte kassa te gebruiken wordt de steun beperkt tot € 2250 indien ze niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal kunnen gebeuren via het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Dit is echter nog niet mogelijk op dit moment, aanvragen zullen pas ingediend kunnen worden vanaf eind november. De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend.

Opgelet!

De maatregelen zoals beschreven in deze infoflash zijn tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overzicht

Om het overzicht te behouden zetten we beide maatregelen even naast elkaar:

 

Vlaams Beschermingsmechanisme

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Aanvraag indienen tot

15/11/2020

31/12/2020

 

Referteperiode voor omzetdaling

Augustus en september 2020

1/10 – 15/11 /2020 OF

19/10 – 18/11/2020

Omzetdaling

60%

60%

Premie

7,5 % van de omzet

10% van de omzet

Maximumbedrag premie

15.000 EUR

22.500 EUR

 

Bron :

 

 

[1] NACE-codes: 56101, 56102 en 56301.

[2] Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6996,89 en 13993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent van 80% of meer.

[3] Hetzij inrichtingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, hetzij traiteurszaken die regelmatig cateringdiensten verrichten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.