Coronavirus: lijst van essentiële bedrijven aangepast

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een Ministerieel Besluit van 3 april 2020 wijzigt de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Concreet worden de maatregelen die van toepassing zijn op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten niet gewijzigd. Ze worden echter uitgebreid tot producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.

Dit is de lijst van de betrokken bedrijven en diensten (vanaf pagina 5).

Ter herinnering, volgende maatregelen gelden in deze bedrijven en diensten:

  • telewerk is er niet verplicht;
  • anderzijds moeten, in de mate van het mogelijke, telewerk geïmplementeerd worden en de regels van social distancing (minimaal 1,5 meter afstand tussen elke persoon) toegepast worden.

 

Bron: Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 3 april 2020, Ed. 2.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.