Coronavirus: lijst van essentiële bedrijven aangepast

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een Ministerieel Besluit van 3 april 2020 wijzigt de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Concreet worden de maatregelen die van toepassing zijn op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten niet gewijzigd. Ze worden echter uitgebreid tot producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.

Dit is de lijst van de betrokken bedrijven en diensten (vanaf pagina 5).

Ter herinnering, volgende maatregelen gelden in deze bedrijven en diensten:

  • telewerk is er niet verplicht;
  • anderzijds moeten, in de mate van het mogelijke, telewerk geïmplementeerd worden en de regels van social distancing (minimaal 1,5 meter afstand tussen elke persoon) toegepast worden.

 

Bron: Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 3 april 2020, Ed. 2.