Coronavirus: impact voor grensarbeid België en Luxemburg

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Door de maatregelen rond het Coronavirus is de kans groot dat Belgische en Luxemburgse grensarbeiders de komende dagen van thuis, in hun woonland, werken. Heeft dit een impact op de tolerantieregel van 24 dagen?

Tolerantieregel

Een inwoner van België die een dienstbetrekking uitoefent in Luxemburg, is in principe in Luxemburg belastbaar op de beloningen die hij krijgt voor die dienstbetrekking. Eenzelfde regel is van toepassing op een Luxemburgse inwoner die een dienstbetrekking uitoefent in België.

Op deze algemene regel bestaat een tolerantie. Belgische of Luxemburgse grensarbeiders die hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat uitoefenen blijven toch belastbaar in hun gebruikelijke werkstaat. Zo zullen de bezoldigingen van een Belgische inwoner die gewoonlijk werkt in Luxemburg en die gedurende maximum 24 dagen per jaar fysiek aanwezig is in België om er een activiteit uit te oefenen, toch volledig belastbaar zijn in Luxemburg.

Telewerk naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus

Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus zullen talrijke Belgische en Luxemburgse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken.

Voor het toepassen van de tolerantieregel van 24 dagen wordt geen rekening gehouden met de dagen waarop sprake is van overmacht. De Belgische en Luxemburgse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus een dergelijk geval van overmacht vormt.

Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen.

 

Bron: Bericht FOD Financiën, Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting. Uitzonderlijke maatregel betreffende telewerk van grensarbeiders.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.