Coronavirus: impact voor de Franse grensarbeiders

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Door de maatregelen rond het Coronavirus is de kans groot dat Franse grensarbeiders de komende dagen van thuis, in Frankrijk, werken. Heeft dit een impact op hun fiscale statuut?

Statuut van grensarbeider

Bezoldigingen van Franse rijksinwoners zijn tot 2033 uitsluitend in Frankrijk belastbaar indien de werknemers aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • ze hebben hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek;
  • ze oefenen hun werkzaamheid uit in de Belgische grensstreek;
  • ze verlaten niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar de Belgische grensstreek in het kader van hun werkzaamheid.

Een werknemer die het statuut van grensarbeider wil genieten moet dus op continue basis zijn werkzaamheid in de Belgische grensstreek uitoefenen. Afwezigheden te wijten aan ziekte, vakantie of werkloosheid kunnen niet worden beschouwd als een onderbreking van de werkzaamheid. Zij leiden bijgevolg niet tot het verlies van de grensarbeidersregeling.

Telewerk naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus

Door de maatregelen rond het Coronavirus is de kans groot dat Franse grensarbeiders van thuis, in Frankrijk, werken en op die manier de Belgische grensstreek in 2020 meer dan 30 dagen verlaten in het kader van hun werkzaamheid. In dat geval bestaat het risico dat zij het statuut van grensarbeider verliezen. Zover komt het echter niet.

 

De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. Indien de werknemer thuis werkt in zijn woonplaats te Frankrijk naar aanleiding van een maatregel rond het coronavirus, dan wordt die aanwezigheid niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. De Franse grensarbeider verliest bijgevolg niet het statuut van grensarbeider door te telewerken.