Coronavirus: impact voor de Franse grensarbeiders

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Door de maatregelen rond het Coronavirus is de kans groot dat Franse grensarbeiders de komende dagen van thuis, in Frankrijk, werken. Heeft dit een impact op hun fiscale statuut?

Statuut van grensarbeider

Bezoldigingen van Franse rijksinwoners zijn tot 2033 uitsluitend in Frankrijk belastbaar indien de werknemers aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • ze hebben hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek;
  • ze oefenen hun werkzaamheid uit in de Belgische grensstreek;
  • ze verlaten niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar de Belgische grensstreek in het kader van hun werkzaamheid.

Een werknemer die het statuut van grensarbeider wil genieten moet dus op continue basis zijn werkzaamheid in de Belgische grensstreek uitoefenen. Afwezigheden te wijten aan ziekte, vakantie of werkloosheid kunnen niet worden beschouwd als een onderbreking van de werkzaamheid. Zij leiden bijgevolg niet tot het verlies van de grensarbeidersregeling.

Telewerk naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus

Door de maatregelen rond het Coronavirus is de kans groot dat Franse grensarbeiders van thuis, in Frankrijk, werken en op die manier de Belgische grensstreek in 2020 meer dan 30 dagen verlaten in het kader van hun werkzaamheid. In dat geval bestaat het risico dat zij het statuut van grensarbeider verliezen. Zover komt het echter niet.

 

De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. Indien de werknemer thuis werkt in zijn woonplaats te Frankrijk naar aanleiding van een maatregel rond het coronavirus, dan wordt die aanwezigheid niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. De Franse grensarbeider verliest bijgevolg niet het statuut van grensarbeider door te telewerken.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.