Coronavirus: hoe telewerk toepassen?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen waarover de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 heeft beslist ter bestrijding van Covid-19.

Even ter herinnering: telewerk is verplicht in niet essentiële bedrijven voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent. In andere bedrijven moet er in de mate van het mogelijke een beroep op worden gedaan.

Hoe kan telewerk in de huidige context ingevoerd worden?

Principes

Telewerk vereist het voorafgaand akkoord van de werkgever en de werknemer:

  • in het geval van regelmatig (structureel) telewerk is een schriftelijk akkoord vereist;
  • in het geval van occasioneel telewerk kan dit akkoord mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk zijn.

De terbeschikkingstelling door de werkgever van de apparatuur die noodzakelijk is voor het telewerk en de betaling, door de werkgever, van de kosten (verbindingen, communicatie, enz.) die verband houden met het telewerk:

  • zijn verplicht in het geval van regelmatig (structureel) telewerk;
  • worden aan het oordeel van de partijen overgelaten in het geval van occasioneel telewerk.

Als onderdeel van de ‘Covid-19’-maatregelen van de regering

Het bedrijf dat een beroep doet op telewerk als onderdeel van de Covid-19-maatregelen van de regering informeert de betrokken werknemers daarover. Die zouden zich daartegen niet kunnen verzetten.

De partijen zorgen ervoor dat hun akkoord en de modaliteiten voor het telewerk (toegankelijkheid van de telewerker, technische ondersteuning, enz.) schriftelijk worden vastgelegd.

Met name voor de apparatuur die noodzakelijk is voor het telewerk en voor de kosten (verbinding, communicatie, enz.) die verband houden met het telewerk, dient in principe het volgende toegepast te worden:

  • de regels die gelden in het bedrijf wanneer er al telewerk werd uitgevoerd vóór de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad ;
  • de hierboven vermelde regels wanneer er nog geen telewerk werd uitgevoerd in het bedrijf vóór de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Raadpleeg ook onze Infoflashes voor meer info over het standpunt van de RSZ over de toekenning van een bureauvergoeding en het fiscale stelsel van de telewerkvergoeding.

Hulp nodig? U kunt terecht bij onze Legal Partners via legal@partena.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.