Coronavirus: het Waals Gewest ondersteunt kunstenaars

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest heeft beslist om de toegang tot de bestaande "Impulsion 12 mois +"-regeling voor kunstenaars te verruimen en te versoepelen.

De "Impulsion 12 mois +"-regeling is een Waalse tewerkstellingsmaatregel in de vorm van een activering van de werkloosheidsuitkeringen. Om in aanmerking te komen moet de aangeworven persoon ingeschreven zijn als werkzoekende die sinds ten minste 12 maanden werkloos is.

In het kader van de COVID-19-crisis staat het Waalse Gewest toe dat kunstenaars die de dag voor hun aanwerving bij de Forem als werkloze werkzoekenden zijn ingeschreven en die het jaar ervoor, dus in de 12 maanden voorafgaand aan hun nieuwe aanwerving, een overeenkomst, zelfs van korte duur, hebben verkregen, het recht op de "Impulsion 12 mois +"-regeling openen, ook al zijn ze gedurende 12 maanden geen werkloze werkzoekenden meer geweest. 

De werkgever kan dan het bedrag van de activering van de werkloosheidsuitkeringen aftrekken van hun nettoloon, d.w.z.:

  • maximaal € 500/maand in het 1e jaar
  • maximaal € 250/maand in de volgende 6 maanden
  • maximaal € 125/maand in de volgende 6 maanden

Het voordeel is dus degressief over een periode van 2 jaar.

Deze uitbreiding van de maatregel is van toepassing voor de aanwerving van kunstenaars tussen 1 juni 2020 en 30 juni 2021.

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni 2020 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, B.S. 26.06.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.