Coronavirus: het Waals Gewest ondersteunt kunstenaars

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest heeft beslist om de toegang tot de bestaande "Impulsion 12 mois +"-regeling voor kunstenaars te verruimen en te versoepelen.

De "Impulsion 12 mois +"-regeling is een Waalse tewerkstellingsmaatregel in de vorm van een activering van de werkloosheidsuitkeringen. Om in aanmerking te komen moet de aangeworven persoon ingeschreven zijn als werkzoekende die sinds ten minste 12 maanden werkloos is.

In het kader van de COVID-19-crisis staat het Waalse Gewest toe dat kunstenaars die de dag voor hun aanwerving bij de Forem als werkloze werkzoekenden zijn ingeschreven en die het jaar ervoor, dus in de 12 maanden voorafgaand aan hun nieuwe aanwerving, een overeenkomst, zelfs van korte duur, hebben verkregen, het recht op de "Impulsion 12 mois +"-regeling openen, ook al zijn ze gedurende 12 maanden geen werkloze werkzoekenden meer geweest. 

De werkgever kan dan het bedrag van de activering van de werkloosheidsuitkeringen aftrekken van hun nettoloon, d.w.z.:

  • maximaal € 500/maand in het 1e jaar
  • maximaal € 250/maand in de volgende 6 maanden
  • maximaal € 125/maand in de volgende 6 maanden

Het voordeel is dus degressief over een periode van 2 jaar.

Deze uitbreiding van de maatregel is van toepassing voor de aanwerving van kunstenaars tussen 1 juni 2020 en 30 juni 2021.

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni 2020 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, B.S. 26.06.2020.