Coronavirus: hervatting voor de contactberoepen op 18 mei

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een ministerieel besluit van 15 mei 2020 bepaalt de modaliteiten voor de hervatting van de activiteiten voor bepaalde contactberoepen op 18 mei 2020.

Hervatting met passende preventiemaatregelen

Bepaalde contactberoepen (bijvoorbeeld kapsalons) mogen hun activiteiten inderdaad hervatten, maar alleen als aan bijzondere voorwaarden voldaan wordt.

Net zoals de handelszaken die al op 11 mei mochten openen, moeten de betrokken ondernemingen met name:

  • tijdig passende preventiemaatregelen nemen om, onder andere, de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • en derden en de werknemers tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen.

Handhaving van de maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers

De maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers en de ondernemingen die hen tewerkstellen, wijzigen niet.

Raadpleeg hieromtrent onze Infoflashes van 4 mei en 11 mei.

Bron: ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 15 mei 2020.