Coronavirus: hervatting voor de contactberoepen op 18 mei

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een ministerieel besluit van 15 mei 2020 bepaalt de modaliteiten voor de hervatting van de activiteiten voor bepaalde contactberoepen op 18 mei 2020.

Hervatting met passende preventiemaatregelen

Bepaalde contactberoepen (bijvoorbeeld kapsalons) mogen hun activiteiten inderdaad hervatten, maar alleen als aan bijzondere voorwaarden voldaan wordt.

Net zoals de handelszaken die al op 11 mei mochten openen, moeten de betrokken ondernemingen met name:

  • tijdig passende preventiemaatregelen nemen om, onder andere, de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • en derden en de werknemers tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen.

Handhaving van de maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers

De maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers en de ondernemingen die hen tewerkstellen, wijzigen niet.

Raadpleeg hieromtrent onze Infoflashes van 4 mei en 11 mei.

Bron: ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 15 mei 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.