Coronavirus: heropstart voor de horecasector op 8 juni

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Een ministerieel besluit van 5 juni 2020 bepaalt de modaliteiten voor de hervatting van de activiteiten met name voor de horecasector op 8 juni 2020.

Hervatting met passende preventiemaatregelen

De horecasector mag zijn activiteiten inderdaad hervatten, maar alleen als aan bijzondere voorwaarden voldaan wordt.

Net zoals de ondernemingen die al vroeger mochten openen, moeten de betrokken inrichtingen met name:

  • tijdig passende preventiemaatregelen nemen om, onder andere, de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • en derden en de werknemers tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen.

Telewerk nog altijd aanbevolen

Telewerk blijft aanbevolen voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent, zowel in niet-essentiële ondernemingen als in ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Als telewerk niet wordt toegepast, dient de werkgever nog steeds:

  • de nodige maatregelen te nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen als het gaat om een niet-essentiële onderneming;
  • in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen als het gaat om een onderneming van de cruciale sectoren of een essentiële dienst.

Bron: ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 5 juni 2020.