Coronavirus: grensarbeid België en Duitsland - verlenging

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Op 6 mei 2020 hebben België en Duitsland een akkoord gesloten over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis. Deze overeenkomst gold tot 31 mei. De bevoegde autoriteiten van België en Duitsland zijn overeengekomen om de toepassing ervan te verlengen tot en met 30 juni 2020.

Ter herinnering, in het akkoord van 6 mei werden afspraken gemaakt over thuiswerkdagen naar aanleiding van maatregelen genomen door de Duitse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden.

Meer info vindt u terug in onze infoflash van 19 mei 2020.

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over het akkoord gesloten tussen België en Duitsland, contacteer onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bron: Bericht FOD Financiën, Akkoord in onderling overleg tussen de autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6/5/2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID19-pandemie.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.