Coronavirus: grensarbeid België en Duitsland - verlenging

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Op 6 mei 2020 hebben België en Duitsland een akkoord gesloten over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis. Deze overeenkomst gold tot 31 mei. De bevoegde autoriteiten van België en Duitsland zijn overeengekomen om de toepassing ervan te verlengen tot en met 30 juni 2020.

Ter herinnering, in het akkoord van 6 mei werden afspraken gemaakt over thuiswerkdagen naar aanleiding van maatregelen genomen door de Duitse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden.

Meer info vindt u terug in onze infoflash van 19 mei 2020.

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over het akkoord gesloten tussen België en Duitsland, contacteer onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bron: Bericht FOD Financiën, Akkoord in onderling overleg tussen de autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6/5/2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID19-pandemie.