Coronavirus: gevolgen voor de sociale verkiezingen

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Op 24 maart 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de gevolgen van de gezondheidstoestand door het coronavirus voor de sociale verkiezingen. De sociale verkiezingen waren voorzien voor de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.

In dit advies vraagt de Nationale Arbeidsraad met name:

  • de tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 vanaf dag X + 36 met, als gevolg, een uitstel van de datum van de sociale verkiezingen;
  • de toepassing van deze opschorting niet alleen voor de ondernemingen die dag X + 35 (tussen 17 maart tot en met 30 maart) correct en tijdig toepassen, maar ook voor de ondernemingen die hun verkiezingsprocedure te laat opstartten of waarin de verkiezingsprocedure vertraging opliep (wegens beroepen voor de arbeidsgerechten);
  • de vastlegging van de volgende verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020 (onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert).

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verduidelijkt op zijn website:

  • dat de nog lopende verkiezingshandelingen moeten worden verdergezet tot en met dag X + 35;
  • dat de verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X + 40 wordt uitgesteld;
  • dat de wetgeving zo snel mogelijk wordt aangepast; veel technische en/of juridische punten moeten nog geregeld worden (bescherming tegen ontslag, werking van de bestaande overlegorganen, enz.)

Wordt dus vervolgd…

Bronnen: advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad; website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.