Coronavirus: gevolgen voor de sociale verkiezingen

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Op 24 maart 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de gevolgen van de gezondheidstoestand door het coronavirus voor de sociale verkiezingen. De sociale verkiezingen waren voorzien voor de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.

In dit advies vraagt de Nationale Arbeidsraad met name:

  • de tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 vanaf dag X + 36 met, als gevolg, een uitstel van de datum van de sociale verkiezingen;
  • de toepassing van deze opschorting niet alleen voor de ondernemingen die dag X + 35 (tussen 17 maart tot en met 30 maart) correct en tijdig toepassen, maar ook voor de ondernemingen die hun verkiezingsprocedure te laat opstartten of waarin de verkiezingsprocedure vertraging opliep (wegens beroepen voor de arbeidsgerechten);
  • de vastlegging van de volgende verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020 (onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert).

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verduidelijkt op zijn website:

  • dat de nog lopende verkiezingshandelingen moeten worden verdergezet tot en met dag X + 35;
  • dat de verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X + 40 wordt uitgesteld;
  • dat de wetgeving zo snel mogelijk wordt aangepast; veel technische en/of juridische punten moeten nog geregeld worden (bescherming tegen ontslag, werking van de bestaande overlegorganen, enz.)

Wordt dus vervolgd…

Bronnen: advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad; website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.