Coronavirus: geldigheidsduur van de cheques verlengd

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In het kader van de Covid-19-crisis heeft de regering een maatregel goedgekeurd waardoor werknemers langer van hun verschillende cheques kunnen genieten.

Ecocheques, geschenkcheques, sport- en cultuurcheques en elektronische maaltijdcheques moeten binnen een bepaalde periode worden gebruikt om hun geldigheid te behouden.

Om niet onderworpen te zijn aan RSZ-bijdragen moeten deze cheques - onder meer - een beperkte geldigheidsduur hebben (zie onderstaande tabel).

Gelet op de gezondheidscrisis en de sluiting gedurende enkele weken van bepaalde handelszaken, verlengt de regering de geldigheidsduur van de verschillende soorten cheques:

Type cheque

Na te leven geldigheidsduur

Verlenging van hun geldigheidsduur wegens Covid-19

Papieren of elektronische ecocheques met vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020

24 maanden

Verlenging met 6 maanden

Geschenkcheques met vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020

Geen specifieke geldigheidsduur, maar deze moet wel beperkt zijn

Verlenging met 6 maanden

Elektronische maaltijdcheques met vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020

12 maanden

Verlenging met 6 maanden

Sport- en cultuurcheques met vervaldatum op 30 september 2020

15 maanden (van 1 juli tot 30 september van het volgende jaar)

Verlenging tot en met 31 december 2020

 

 

Bron: koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, M.B. 29.05.2020