Coronavirus: fiscale steunmaatregel voor ondernemingen met betalingsmoeilijkheden

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal expert)
Datum:

Om het prille economische herstel te ondersteunen, kunnen ondernemingen met betalingsmoeilijkheden een individueel afbetalingsplan voor "Coronaschulden" krijgen bij de FOD Financiën. 

Afbetalingsplan

Hoewel de economische heropleving intussen lijkt ingezet, heeft de gezondheidscrisis uiteraard een zware impact gehad op de activiteit van veel ondernemingen. Om dat prille economische herstel te ondersteunen, kan de FOD Financiën ondernemers helpen door een individueel afbetalingsplan uit te werken voor coronaschulden die niet in één keer kunnen betaald worden.

Zo kunnen de betalingen gespreid worden over maximaal 24 maanden en in uitzonderlijke gevallen 36 maanden.  Grote ondernemingen kunnen zelfs een afbetalingsplan van maximaal 50 maanden vragen.

Wie komt in aanmerking voor deze regeling?

Alle ondernemingen die alleen ‘coronaschulden’ hebben (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020).

Hoe vraagt u zo’n afbetalingsplan aan?

  1. Het afbetalingsplan moet online aangevraagd worden via MyMinfin.be
  2. Het woord ‘Covid’ moet vermeld worden in het vak ‘Bijzondere of uitzonderlijke omstandigheid‘ (stap 6). Door de aanvraag in te dienen, gaat de aanvrager ermee akkoord dat de FOD Financiën de impact van de huidige crisis op de onderneming zal nakijken en bijvoorbeeld omzetcijfers zullen nagaan.
  3. Voor een afbetalingsplan van 36 maanden moeten in ditzelfde vak ook de uitzonderlijke omstandigheden worden vermeld die de aanvraag motiveren.  Bijvoorbeeld: onderneming opgestart net voor de start van de Covid-19 crisis of recente belangrijke investeringen.
  4. Voor grote ondernemingen die een afbetalingsplan over maximaal 50 maanden kunnen krijgen, moet "GO" worden ingevuld in het vak "Bijzondere of uitzonderlijke omstandigheid" (stap 6).
  5. In dit vak kan de aanvrager ook een ander betaalritme voorstellen dan een vast maandelijks bedrag. Bijvoorbeeld voorstellen te starten met kleinere betalingen die in de maanden erna groter worden.

Bron: Covid-19-steunmaatregel: afbetalingsplan van 12 tot 24, 36 of 50 maanden voor ondernemingen met betalingsmoeilijkheden https://financien.belgium.be/nl/Actueel/covid-steunmaatregel-afbetalingsplan-op-maat, 5 juli 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.