Coronavirus: de RVA kent een eenmalige premie toe aan bepaalde werklozen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Een van de nieuwe maatregelen die de regering half februari heeft genomen, is de toekenning door de RVA van een eenmalige premie - beschermingspremie genoemd - aan bepaalde werklozen met een laag loon.

Een werknemer heeft recht op deze eenmalige premie als hij:

  • meer dan 52 volle en/of halve uitkering en als tijdelijk werkloze wegens overmacht ingevolge de coronaviruscrisis of wegens economische redenen heeft genoten in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
  • op 1 maart 2021 is tewerkgesteld bij een werkgever die door een beslissing van de regering op 1 maart 2021 verplicht gesloten is.

Het bedrag van deze premie wordt berekend volgens de volgende formule:

78 x een dagbedrag X

X wordt berekend in functie van de loonschijf die op 1 maart 2021 is bepaald. Het is gelijk aan maximaal € 10, maar beperkt tot het verschil tussen de volle daguitkering als tijdelijk werkloze en de volle daguitkering van de tijdelijk werkloze die werd ingeschaald in de loonschijf 77.

Loonschijf

Dagbedrag X

1 tot 63

€10,00

64

€9,30

65

€8,49

66

€7,73

67

€6,86

68

€6,00

69

€5,14

70

€4,57

71

€4,14

72

€3,70

73

€2,72

74

€2,29

75

€1,39

76

€0,81

77

0

Ter informatie, de schijf 77 komt overeen met een brutomaandloon van €2.754,76.

Deze premie bedraagt maximaal €780.

Ze wordt beschouwd als een tijdelijkewerkloosheidsuitkering.

De RVA maakt uit eigen beweging aan de uitbetalingsinstelling een uitkeringskaart over voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden en die bovendien tewerkgesteld zijn bij een werkgever:

  • met een NACE-code 55.1, 55.2, 56.1 of 56.3 die behoort tot het PC voor het hotelbedrijf;
  • of die behoort tot het PC van het vermakelijkheidsbedrijf;
  • of met een NACE-code 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 of 93.291.

Als de werknemer aan de voorwaarden voldoet, maar niet tewerkgesteld is bij een werkgever van deze PC’s en/of met deze NACE-codes, dan moet zelf een aanvraag indienen bij zijn betalingsinstelling om deze premie te bekomen. Deze aanvraag moet gebeuren via een formulier dat door de RVA is opgesteld en dit binnen 12 maanden vanaf de inwerkingtreding van deze maatregel, d.w.z. 10 april 2021.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, BS 31.03.2021

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.