Coronavirus: de RVA kent een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen toe

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In december van dit jaar zal de RVA een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen toekennen aan werknemers die wegens overmacht Covid 19 of om economische redenen tijdelijk werkloos zijn.

Deze maatregel werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

Deze aanvulling wordt toegekend aan  werknemers die van maart 2020 tot november 2020 ten minste 53 uitkeringen als tijdelijk werkloze hebben ontvangen.

Het bedrag van de aanvulling wordt berekend volgens onderstaande formule:

(X - 52) x 10 als de werknemer volledige werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen

Het bedrag mag niet lager zijn dan 150 EUR.

(X - 52) x 5 als de werknemer halve werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen

Het bedrag mag niet lager zijn dan 75 EUR.

X is het totale aantal uitkeringen of halve uitkeringen die de werknemer tijdens de periode van maart 2020 tot november 2020 heeft ontvangen in het raam van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid 19 of om economische redenen.

De aanvulling wordt beschouwd als een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

De RVA zal de uitbetalingsinstelling een uitkeringskaart bezorgen waarop het bedrag van de aanvulling staat vermeld die de betaling van de aanvulling aan de betrokken werknemer mogelijk maakt. Misschien wordt de aanvulling al in december gestort. Het betreft een eerste deel, berekend op basis van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die de werknemer in de periode van maart 2020 tot oktober 2020 heeft ontvangen.

De RVA kan het bedrag van de aanvulling later nog herzien, op basis van de uitkeringen die de werknemer in november 2020 heeft ontvangen. Een tweede deel zou dus nog kunnen volgen, op zijn vroegst in mei/juni 2021.

Opmerking: zieke werknemers die volgens de adviserend geneesheer van het ziekenfonds opnieuw aan de slag kunnen en terzelfdertijd tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen, hebben geen recht op de aanvulling.

Bron: ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van een aanvulling voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos zijn gesteld; www.rva.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.