Coronavirus: de lijst van zwaar getroffen sectoren is gepubliceerd

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

Zwaar getroffen sectoren kunnen de soepele corona-werkloosheid verderzetten tot 31 december. De lijst is eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met enkele last-minute aanpassingen.   

De lijst met “zwaar getroffen” sectoren

Hierna de lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

We noteren enkele aanpassingen tegenover de lijst eerder gepubliceerd door de RVA: 

P.C. 100: uitbreiding met touroperators

P.C. 200: uitbreiding met touroperators en weg- en spoorvervoer van personen

 

Nr. P.C.

Bevoegdheid P.C.

Zwaar getroffen sectoren = beperkt tot volgende activiteiten

100

aanvullend PC arbeiders

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators

109

kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

111

metaal-, machine- en elektrische bouw

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
 • constructie en montage in functie van podiumopbouw

126

stoffering en houtbewerking

 • verhuren en plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden
 • vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes 
 • verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook
 • inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

binnenscheepvaart

pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

autobussen en autocars

touringcars

140.02

taxi's

alle activiteiten

140.04

grondafhandeling op luchthavens

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

elektriciteit - installatie en distributie

plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

aanvullend PC bedienden

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators
 • weg- en spoorvervoer van personen

209

bedienden  metaalnijverheid

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

bedienden kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

226

bedienden internationale handel, vervoer en logistiek

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227

audiovisuele sector

 

alle activiteiten

302

hotelbedrijf

alle activiteiten

303.03

exploitatie van bioscoopzalen

alle activiteiten

304

vermakelijkheidsbedrijf

alle activiteiten

314

kappersbedrijf en schoonheidszorgen

exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

handelsluchtvaart

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329

socio-culturele sector

alle activiteiten

333

toeristische attracties

alle activiteiten

Verderzetting soepele corona-werkloosheid

Zwaar getroffen sectoren/activiteiten van de lijst kunnen de soepele corona-werkloosheid verderzetten tot 31 december 2020 . De voorwaarden leest u in onze Infoflash van 8 september 2020

 

Bron: Ministerieel Besluit van 10 september 2020 tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), B.S. 17 september 2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.