Coronavirus: de grens oversteken

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Werknemers die de Franse grens moeten oversteken, moeten over een certificaat beschikken. Dit kwam al aan bod in een vorige Infoflash. Dit certificaat werd uitgebreid tot alle Belgische grenzen.

Certificaat om de grens over te steken

Het certificaat om de grens over te steken bestaat nu ook in het Engels.

Met dit certificaat bevestigt de werkgever de noodzaak voor de werknemer om de grens over te steken voor het werk. Het moet maar één keer worden ingevuld en blijft geldig gedurende de crisisperiode.

Toegestane verplaatsingen

Ter herinnering: professionele verplaatsingen moeten strikt beperkt blijven tot essentiële verplaatsingen. U vindt de regels die van toepassing zijn op professionele verplaatsingen hier.

Belgisch-Nederlandse grens: vignet voor vitale sectoren en cruciale beroepen

Om werknemers die een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken niet op te houden, hebben de autoriteiten een vignet ingevoerd om de Belgisch-Nederlandse grens over te steken. Daardoor kunnen de werknemers uit deze sectoren sneller door de controles gaan die bedoeld zijn om niet-essentiële verplaatsingen te voorkomen. U vindt hier het vignet om af te drukken

Werknemers die niet tot deze sectoren behoren, moeten zich aan de controles onderwerpen en het bovengenoemde certificaat tonen. Ze mogen de grens niet oversteken als ze van een vertrekpunt in Nederland naar een aankomstpunt in Nederland rijden. Werknemers uit de vitale sectoren en met een cruciaal beroep mogen dit wel doen als ze over het vignet beschikken.

Interne verplaatsingen

Zoals we al vermeldden is voor werknemers die naar hun werk gaan zonder een grens over te steken, geen certificaat vereist. Als uw werknemer toch in het bezit wil zijn van een document, bieden wij u dit model aan. Uw werknemer kan dit afdrukken of kopiëren.

 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk.

Crisiscentrum, Nieuws.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.