Coronavirus: certificaat Frankrijk

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

De Belgische overheid stelt een certificaat ter beschikking dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor grensarbeiders die in Frankrijk wonen. Peggy Criel, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Verplaatsingen in Frankrijk

Verplaatsingen op het Franse grondgebied zijn sedert 17 maart om 12u verboden voor een periode van minimum 15 dagen behalve in een aantal gevallen en alleen als de persoon een attest bij zich heeft. Zo zijn verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling toegestaan (als telewerk niet mogelijk is), alsook zakenreizen die niet kunnen worden uitgesteld.

De Franse overheid stelt hiertoe twee attesten ter beschikking:

  • een individueel attest dat voor elke niet-professionele verplaatsing moet worden ingevuld;
  • een attest van de werkgever. De geldigheidsduur van het attest wordt bepaald door de werkgever, het hoeft daarom niet elke dag te worden vernieuwd. Deze duur houdt rekening met de organisatie van het werk alsook met de periodes van vakantie of inhaalrust.

Overtredingen van deze regels worden bestraft met een boete van 135 euro.

Certificaat Belgische overheid

De Belgische overheid stelt een certificaat ter beschikking dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor grensarbeiders die in Frankrijk wonen.

Het geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen. Het dient dus als bewijs om de noodzaak aan te tonen dat een grensarbeider die in Frankrijk woont de grens moet oversteken in het kader van de COVID19 situatie.

Werkgevers die Franse grensarbeiders in België tewerkstellen, raden we dus ten zeerste aan om zowel het Franse attest van de werkgever als het Belgische certificaat in het bezit te stellen van de Franse grensarbeider.

Bronnen: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-voor-de-grensarbeiders-die-frankrijk-wonen-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.