Coronavirus: Brussel ondersteunt de landbouwsector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de landbouwsector te steunen. Die is namelijk sterk getroffen door de Covid-19-crisis. De steun bestaat uit een eenmalige premie van € 3.000, die vóór 29 mei 2020 moet worden aangevraagd.

Wie kan de steun genieten?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een onderneming (vennootschap of zelfstandige) zijn die in minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief is in de sector van de primaire voedselproductie, d.w.z. de teelt van planten en het fokken van dieren voor de productie van levensmiddelen en dierenvoeder;
  • Een activiteit uitoefenen die is opgenomen in de onderstaande NACE-codes;
  • Minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die op 13 maart 2020 ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een van die NACE-codes;
  • Inkomensverlies lijden ten gevolge van de Covid-19-crisis. Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u een bewijs hiervan vragen;
  • Geen andere steun ontvangen hebben van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Covid-19-crisis;
  •  Niet in moeilijkheden verkeren op 31 december 2019;
  • De maximumbedragen die zijn vastgesteld in de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun nog niet bereikt hebben (€ 100 000 voor ondernemingen uit de sector van de primaire productie van landbouwproducten en € 120 000 voor ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector of, indien de onderneming in beide sectoren actief is, een maximum van € 120 000 steun, waarvan € 100 000 steun voor de primaire productie van landbouwproducten).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 3000. Ze is eenmalig en wordt in een enkele schijf uitbetaald.

Opgelet: als de begrotingskredieten ontoereikend zijn, zal de premie bij voorrang worden toegekend aan de werkgevers die onder categorie 1 vallen:

  • Categorie 1 = Teelt en plantenvermeerdering (NACE-codes 01.110 tot en met 01.309)
  • Categorie 2 = veeteelt, gemengd bedrijf, ondersteunende landbouwactiviteiten, visserij en aquacultuur, (NACE-codes 01.410 tot en met 01.640, 03.110 tot en met 03.220).

Welke formaliteiten moet u vervullen?

U moet vóór 29 mei 2020 het onlineformulier invullen op de website van Brussel, Economie en Werkgelegenheid.

Lijst van NACE-codes (op 13 maart 2020 hiermee ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen) die in aanmerking komen voor de Covid-19-landbouwpremie.

NACE BEL 2008 CODE

Beschrijving

01.110

Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

01.120

Teelt van rijst

01.130

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en

knolgewassen

01.140

Teelt van suikerriet

01.160

Teelt van vezelgewassen

01.199

Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.

01.210

Teelt van druiven

01.220

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

01.230

Teelt van citrusvruchten

01.240

Teelt van pit- en steenvruchten

01.250

Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en

 noten

01.260

Teelt van oliehoudende vruchten

01.270

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

01.280

Teelt van specerijgewassen en van aromatische

en medicinale gewassen

01.290

Teelt van andere meerjarige gewassen

01.309

Overige plantenvermeerdering

01.410

Fokken van melkvee

01.420

Fokken van andere runderen en buffels

01.430

Fokken van paarden en andere paardachtigen

01.440

Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

01.450

Fokken van schapen en geiten

01.461

Fokvarkenshouderijen

01.462

Varkensvetmesterijen

01.471

Kippenkwekerijen

01.472

Productie van eieren van pluimvee

01.479

Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen

01.490

Fokken van andere dieren

01.500

Gemengd bedrijf

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

01.630

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de

oogst

01.640

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

03.110

Zeevisserij

03.120

Binnenvisserij

03.210

Mariene aquacultuur

03.220

Aquacultuur in zoet water

 

Bron: Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding, B.S. 13.05.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.