Coronavirus: Brussel kent een premie toe voor de contactberoepen, de autorijscholen en de recreatieve sector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe steunmaatregel gecreëerd. Het gaat om een premie voor de contactberoepen, de autorijscholen en de recreatieve sector. Vraag ze aan vóór 18 februari 2021!

Heeft u recht op de premie?

Om deze premie te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op 2 november 2020 een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
  • Een of meer van deze activiteiten uitoefenen en ingeschreven zijn onder de btw-activiteiten in de KBO op 2 november 2020;

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Autorijscholen

85531

Botanische tuinen en dierentuinen

91041

Loterijen en kansspelen

92000

Fitnesscentra

93130

Exploitatie van pret- en themaparken

93212

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93291

Exploitatie van recreatiedomeinen

93292

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

93299

Haarverzorging

96021

Schoonheidsverzorging

96022

Sauna's, solaria, baden, enz.

96040

Plaatsen van tatoeages en piercings

96092

  • Onderworpen zijn aan de verplichting om een of meer vestigingseenheden gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te sluiten overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.  U hebt geen recht op de premie als u de sluitingsplicht niet hebt nageleefd.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 1.500 per actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ingeschreven in de KBO op 2 november 2020 en verplicht gesloten overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

De premie wordt toegekend voor een maximum van 5 vestigingseenheden.

Deze premie beantwoordt aan de minimisverordening.

Wat moet u doen?

U moet de premie uiterlijk op 18 februari 2021 online aanvragen via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u om bepaalde bewijsstukken vragen.

U kan slechts één steunaanvraag per onderneming indienen.

De toekenningsbeslissing wordt u binnen de 2 maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag betekend.

Opmerking: deze premie kan worden beschouwd als een ‘voorschot’ op een tweede, grotere premie die eind februari beschikbaar zou zijn. Momenteel hebben we echter nog niet meer informatie over het bestaan van zo’n tweede premie. We zullen hier zeker nog op terugkomen.

 

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit uitoefenen, en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28.01.2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.