Coronavirus: aanmoedigingspremie

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Federale Regering een aantal maatregelen genomen die voor veel bedrijven een ernstige impact hebben. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Regering in een tijdelijke wijziging van de aanmoedigingspremie voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Voor wie ?

Werknemers die hun arbeidsduur verminderen bij werkgevers in het Vlaams Gewest die een substantiële daling van de economische activiteiten (20%) van de onderneming ten gevolge van de impact van de Corona-virusmaatregelen vaststellen.

De werkgever moet een plan opstellen waarin hij deze daling van de economische activiteiten van de onderneming als gevolg van de impact van de coronavirusmaatregelen aantoont.

Dat plan moet volgende gegevens bevatten:

  • de opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen en de link met de impact van de coronavirusmaatregelen             
  • de opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;
  • de opgave van de periode van de maatregelen;
  • de btw-aangiften van alle maanden.

Het plan moet goedgekeurd worden door de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan door de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek daaraan door het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan moet het worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Deze uitbreiding van de aanmoedigingspremie geldt enkel voor de periode 1/4/20 tem 30/6/20. De aanvraag dient steeds in volledige maanden te gebeuren.

Let op, dit is geen extra premie bovenop uitkeringen in kader van tijdelijke werkloosheid.

Hoeveel?

De premie is afhankelijk van de arbeidsduur en de toegepaste arbeidsduurvermindering:

U werkte in het jaar voor uw onderbreking minstens

U werkt tijdens de arbeidsduurvermindering

Bruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)

Netto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)

75%

50%

171,6

152,72

70%

Minstens 20% minder

102,96

91,63

60%

Minstens 10% minder

68,64

61,09

Opgelet: voor de Vlaamse social profit-sector gelden er afwijkende bedragen.

Hoe aanvragen?

De aanmoedigingspremie kan schriftelijk of online aangevraagd worden. Online kan dit via:

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremie-aanvragen

Meer informatie

Voor meer informatie over deze premie kan u terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Bron :

  • https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24 maart 2020.