Coronavirus: 167 miljoen EURO subsidie voor de HORECA

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 2 november 2020 informeerden wij u reeds over het voornemen van de federale regering om een éénmalige subsidie toe te kennen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven. Dit om de betaling van een volledige eindejaarspremie te garanderen. Ondertussen is de wet die deze beslissing definitief maakt, verschenen.

Eindejaarspremie in het PC 302

Ter herinnering, in deze sector wordt de eindejaarspremie uitbetaald door het Sociaal en Waarborgfonds op basis van een maandelijkse prefinanciering door de werkgever. Deze bijdrage is gelijk aan 12 % van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108 % van de brutoloonmassa voor arbeiders).

Aangezien de meerderheid van de werknemers tijdens de door de overheid verplichte sluitingen van de HORECA in tijdelijke werkloosheid COVID-19 werden geplaatst, werden er geen (of minder) lonen berekend. Bijgevolg verminderden ook de voorafbetalingen aan het Fonds of waren er helemaal geen. De periodes tijdelijke werkloosheid zijn daarentegen wel gelijkgesteld voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie! Hetgeen kan leiden tot financieringsproblemen. De kans is immers groot dat de individuele werkgever, naar aanleiding van de betaling van de eindejaarspremie, een bijkomende factuur ontvangt om de gelijkgestelde (maar niet door voorschotten gedekte) periodes van tijdelijke werkloosheid te compenseren.

Subsidie voor de betaling van de eindejaarspremie

Om dit laatste te vermijden, schiet de federale regering nu ter hulp! Het Waarborg en Sociaal Fonds HORECA ontvangt een éénmalige subsidie van 167.000.000 EUR die de periodes tijdelijke werkloosheid dekt. De werkgever moet deze specifieke gelijkstelling dus niet langer zelf financieren.

Hou er echter wel rekening mee dat deze subsidie enkel betrekking heeft op de periodes van tijdelijke werkloosheid. Indien een werknemer afwezig was omwille van een andere gelijkgestelde reden (zie onze sectorale documentatie voor meer informatie), valt deze uiteraard nog steeds ten laste van de werkgever. De subsidie mag daarnaast ook niet worden gebruikt voor uitgaven in verband met personeelskosten, werkingskosten en investeringen.

 

Bron :

  • CAO van 27 juli 2010 (reg. nr. 101.764), van kracht van 01.01.2011 voor onbepaalde duur.
  • Wet va 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie, BS30.11.2020..

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.