Consumptiecheques: waar en wanneer uitgeven?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Een Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 breidt de lijst van de inrichtingen waar de consumptiecheques kunnen worden besteed uit en verlengt hun geldigheidsduur.

Concreet kunnen de (papieren of elektronische) consumptiecheques sinds 1 augustus 2021 worden gebruikt:

  • in de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector;
  • in de kleinhandelszaken die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten waarbij het te herstellen goed fysiek door de consument in de vestigingseenheid wordt gebracht en afgehaald;
  • in de wellnesscentra, met inbegrip van sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams;
  • in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid);
  • in de bowlingzalen, de zwembaden en de fitnesscentra en in de sportverenigingen (voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties);
  • in de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons;
  • in de rijscholen.

De geldigheidsduur van de (papieren of elektronische) consumptiecheques is verlengd tot en met 31 december 2022.

Bron: Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 29 juli 2021. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.