Compensatiesubsidies Vlaamse buitenschoolse kinderopvang

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De buitenschoolse opvang werd, net als de opvang van baby’s en peuters, gevraagd om tijdens de coronacrisis open te blijven, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Aan de ouders werd gevraagd om – indien mogelijk – hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.

Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot (minstens) 19 april 2020. Hierdoor zijn er minder kinderen aanwezig in de buitenschoolse opvang en ontvangen organisatoren minder bijdragen dan gewoonlijk. Daarom kent de Vlaamse Regering nu ook een compensatie toe voor de buitenschoolse kinderopvang.

In een vorige infoflash communiceerden we reeds voor de steun aan de opvang van baby’s en peuters.

Voor wie ?

Alle organisatoren van buitenschoolse kinderopvang met een erkenning, een toestemming of een attest van toezicht:

  • waar de ouders niet betalen voor afwezigheidsdagen en opvang tijdens de paasvakantie is gratis
  • die open blijven of beschikbaar zijn om de opvang te verzekeren; uitzondering: Wanneer u de opvang moet sluiten wegens overmacht kan u toch nog genieten van de compensatiesubsidies (bv. wanneer alle medewerkers besmet zijn met het virus, voor opvang die is gevestigd in een woonzorgcentrum en dus moet sluiten naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad …);
  • Die in dialoog gaan met het lokaal bestuur om samen naar oplossingen te zoeken met betrekking tot de opvangvragen;
  • en waarvan de medewerkers in dienst en beschikbaar blijven en hun loon (of vergoeding) blijven ontvangen. D.w.z. dat er voor de werknemers geen beroep kan worden gedaan op tijdelijke werkloosheid.
    Opmerking: Wanneer u uw opvang toch al had gesloten en een aanvraag tijdelijke werkloosheid had gedaan, kan u opnieuw van de subsidie genieten vanaf de heropening.

Belangrijk om te onthouden is dus dat u om recht te hebben op de compensatiesubsidie uw werknemers in dienst moet houden en hun loon moet blijven uitbetalen.

De subsidie kan niet gecumuleerd worden met het systeem van tijdelijke werkloosheid of een andere Vlaamse of federale tegemoetkoming.

Hoeveel?

je ontvangt een bedrag per (voorziene) openingsdag in de periode waarvoor de compenserende maatregelen gelden. Het bedrag voor schoolvrije dagen is hoger omdat de opvang dan de hele dag is geopend:

 

Buiten de paasvakantie

Schoolvrije dagen (buiten de paasvakantie)

Tijdens de paasvakantie

Locaties met een attest van toezicht (gezinsopvang/groepsopvang/vakantieopvang)

8,75 € voor 80 % van het aantal plaatsen

17,50  € voor 80 % van het aantal plaatsen

17,50€ per plaats

Locaties van een initiatief buitenschoolse opvang (IBO) met erkenning zonder subsidies

8,75 € voor 80 % van het aantal plaatsen

17,50 € voor 80 % van het aantal plaatsen

17,50€ per plaats

Locaties van een IBO/BOAB/lokale dienst of een project FCUD-buitenschoolse opvang met een erkenning of toestemming en met subsidie

7 € voor 80% van het aantal plaatsen

14 € voor 80% van het aantal plaatsen

14 € per plaats

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt in 2 stappen.

Stap 1: vul na afloop van de maand het aanvraagformulier volledig in.

Stap 2: bezorg het formulier per mail aan compensatie.corona@kindengezin.be.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze premie kan u terecht op de website van Kind & Gezin.

Opgelet: er bestaat een aparte compensatiesubsidie voor projecten FCUD-zieke kinderen. Hiervoor gelden andere bedragen en voorwaarden. Meer info daar over kan u hier terugvinden;

 

Bron :

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning;
  • Website Kind en Gezin.

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.