CO2-uitstootgehalte voor bedrijfsvoertuigen vanaf 2021

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Recent verduidelijkte de FOD Financiën met welk CO2-uitstootgehalte rekening gehouden moet worden bij het berekenen van het belastbaar voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen vanaf 2021.

Meerdere CO2-uitstootwaardes

Sedert 1 september 2018 worden alle nieuwe auto’s die worden ingeschreven getest via een strengere test, de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze vervangt de oude NEDC test.

Autoconstructeurs moeten tot en met 31 december 2020 voor deze WLTP-wagens naast de WLTP-waarde, ook nog een theoretische NEDC-waarde berekenen, de NEDC 2.0-waarde genoemd.

Situatie vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 mogen de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen maar dit is niet langer een verplichting. Een uitzondering geldt voor nieuwe personenauto’s waarvan de gemeten NEDC 2.0-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt. Voor deze voertuigen moeten tot en met 31 december 2022 zowel de NEDC 2.0-waarde als de WLTP-waarde worden vermeld op het gelijkvormigheidsattest (het COC).

In het geval de autoconstructeur vrijwillig de NEDC 2.0-waarde vermeld op het COC, zal de Dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV) deze NEDC 2.0-waarde verder blijven registreren.

Vanaf 1 januari 2021 zijn bijgevolg volgende situaties mogelijk:

  • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-test en het COC vermeldt enkel een NEDC-waarde (‘NEDC 1.0’) op het COC;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het COC vermeldt zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het COC vermeldt enkel een WLTP-waarde.

 

Toepasselijk CO2-uitstootgehalte vanaf 2021

Bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen wordt rekening gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig zoals dit beschikbaar is bij de DIV. Of dit dan de NEDC-waarde of de WLTP-waarde is wordt niet verduidelijkt in de wet.

Daarom bepaalt de FOD Financiën dat voor het vaststellen van het belastbaar voordeel van alle aard rekening wordt gehouden met:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP-CO2-waarde heeft.

Deze regels zijn van toepassing totdat, eventueel, nieuwe wetsbepalingen in werking zouden treden.

Raadpleeg het COC

Via het COC van het voertuig kan u nagaan of een voertuig beschikt over 2 CO2-uitstootgehaltes. Het COC van een voertuig met 2 CO2-uitstootgehaltes vermeldt in rubriek 49.1 de NEDC CO2-waarde en in rubriek 49.4 de WLTP CO2-waarde.

Inschrijvingsbewijzen uitgereikt vóór 1 juli 2019 vermelden maar één CO2-waarde zonder verduidelijking om welke waarde het gaat (WLTP of NEDC). Sedert 1 juli 2019 vermeldt het inschrijvingsbewijs geen enkele CO2-waarde meer. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, Mijn plaat’ kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Zoals hoger vermeld wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. In principe stemmen deze waardes overeen met de NEDC-waardes en WLTP-waarde zoals vermeld op het COC (respectievelijk in de rubrieken 49.1 (NEDC) en 49.4 (WLTP) waarbij rekening wordt gehouden met de ‘gewogen, gecombineerde’ CO2-waarde voor elektrisch oplaadbare voertuigen en de ‘gecombineerde’ CO2-waarde voor andere aandrijvingen).

Geen gegevens over het CO2-uitstootgehalte bij de DIV

Vermeldt het COC een CO2-uitstootwaarde (NEDC en/of WLTP) maar het inschrijvingsbewijs niet en de DIV beschikt over geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte, dan wordt rekening gehouden met de volgende CO2-uitstootgehaltes:

  • 205 g/km indien het voertuig wordt aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor;
  • 195 g/km indien het voertuig wordt aangedreven door een dieselmotor.

 

En wat met de CO2-bijdrage?

De RSZ-bijdrage, de zogenaamde CO2-bijdrage, is ook gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte van de wagen. De RSZ preciseerde reeds dat tot eind 2020 de NEDC-waarde vermeld in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest moet gebruikt worden. Tot die datum moet de WLTP-waarde (code 49.4) niet in aanmerking worden genomen. Ze heeft zich nog niet uitgesproken over de situatie vanaf 1 januari 2021.

Bron: FOD Financiën, FAQ bedrijfswagens, vraag 41.