Camerabewaking op het werk: wat zijn de regels?

Datum:

Veel werkgevers willen aan de hand van bewakingscamera’s de goederen van hun onderneming beschermen en het werk van hun werknemers controleren. Maar mag dat zomaar?

Bewakingscamera’s zijn vandaag alomtegenwoordig.U vindt ze op openbare plaatsen, op de weg, in winkels, banken, enzovoort. Als werkgever kan het interessant zijn om dergelijke controlesystemen ook op de werkvloer te installeren. Daarbij moet u wel rekening houden met bepaalde regels die omschreven zijn in de cao nr. 68 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers. U kunt enkel bewakingscamera’s installeren zolang het doel geoorloofd is en de controle zowel proportioneel als transparant is.

Een duidelijk en geoorloofd doel

Als werkgever mag u camera's op de werkplek installeren indien u één van de volgende doelen nastreeft:

  • de controle van de veiligheid en gezondheid van de werknemer
  • de bescherming van de goederen van de onderneming
  • controle van het productieproces om de werking van de machines te verzekeren of om de organisatie van het werk op te volgen en te verbeteren
  • controle van het werk van de werknemer

Transparantie

Wil u camerabewaking invoeren, dan moet u de ondernemingsraad of het preventiecomité hierover inlichten voor u de camera’s effectief plaatst. Deze informatieplicht geldt voor alle aspecten van de camerabewaking zoals de redenen, de plaats waar ze geïnstalleerd zullen worden, de manier waarop de beelden worden bewaard, enzovoort. Heeft u geen overlegorganen? Dan informeert u de werknemers zelf over de camerabewaking.

Belangrijk: u moet de regels van dit toezicht bovendien opnemen in het arbeidsreglement en de wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement respecteren. Een overtreding van die regels kan leiden tot strafrechtelijke geldboetes, maar kan ook andere ongewenste gevolgen hebben. Stel: u ontdekt een diefstal van uw werknemer via camerabeelden en gaat over tot een ontslag wegens dringende reden. Indien de procedure voor de invoering van camerabewaking niet gevolgd werd, zullen veel rechters oordelen dat het verkregen bewijsmateriaal ongeldig is. Dit heeft tot gevolg dat de dringende reden niet bewezen kan worden en u alsnog een verbrekingsvergoeding verschuldigd zal zijn aan de ontslagen werknemer.

De Policy Camerabewaking van Partena Professional

Om op correcte wijze camera’s in uw onderneming te installeren, kan Partena Professional u een volledige en heldere Policy Camerabewaking bezorgen. In deze policy zit inbegrepen:

  • Advies door één van onze Legal Experts
  • Een op maat van uw onderneming gemaakte bijlage bij uw arbeidsreglement
  • Een nota met alle relevante juridische informatie
  • Een document met de vereiste informatie voor uw werknemers

Bestel nu de volledig en heldere Policy Camerabewaking (180 EUR excl. BTW).

Auteur:

25/04/2016