Brussels Hoofdstedelijk Gewest: werkkaart aanvragen vóór 31 januari

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Actiris levert sinds 1 oktober 2017 niet langer werkkaarten af. Dat is een gevolg van de regionalisering van de tewerkstellingssteun en de nieuwe Brusselse maatregelen. Toch bestaat er een uitzondering op dit principe.

PRINCIPE

Als u een jongere tewerkstelt die de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt heeft vóór het einde van het kalenderjaar waarin hij in dienst is getreden, moet u niet in het bezit zijn van een werkkaart om een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te genieten voor zijn tewerkstelling (federale doelgroepvermindering voor jonge werknemers).

Als diezelfde jongere daarentegen 19 jaar wordt in 2018 en bij u in dienst blijft, moet u vóór 31 januari 2018 voor hem een werkkaart bekomen als u verder federale RSZ-verminderingen voor jonge werknemers wilt genieten.

Actiris levert niet langer werkkaarten af sinds 1 oktober 2017. Daarom zou u vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt (1 januari 2018 in dit geval) in principe niet meer in aanmerking komen voor deze vermindering.

UITZONDERING

Actiris maakt een uitzondering op dit principe als u zich in het hierboven beschreven geval bevindt: de jongere kan vóór 31 januari 2018 bij Actiris een werkkaart aanvragen via het oude aanvraagformulier (zie hieronder). Voorwaarde is wel dat hij zijn 19e verjaardag viert in 2018 en dat u hem tewerkstelt via een startbaanovereenkomst sinds een datum die gelegen is vóór 1 oktober 2017.

Het laatste vakje van de 2e rubriek moet worden aangeduid op het aanvraagformulier: “Ik werd aangeworven via een startbaanovereenkomst (SBO) vóór 1 januari van het jaar waarin ik 19 jaar ben geworden en ik vraag een werkkaart aan voor het vervolg van mijn arbeidsovereenkomst. + Ik voeg een attest toe.”

Vergeet niet om de datum van aanwerving vóór 1 oktober 2017 te vermelden en als bewijs een kopie toe te voegen van de startbaanovereenkomst.

Opmerking: Het Franstalig Waals Gewest maakt geen uitzondering op het principe. Aangezien de Forem niet langer werkkaarten aflevert sinds 1 juli 2017 stopt de vermindering ‘Jonge werknemers’ op 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt in het geval dat bedoeld wordt in deze Infoflash.

Bijlage: aanvraagformulier dat gebruikt moet worden

Bron: Actiris